Compromís amb les persones / Compromiso con las personas

Quan vam posar-nos a treballar per transformar els nostres desitjos en realitats, ens vam plantejar aquesta tasca com un repte i la vam assumir com un compromís ferm. La proximitat amb les persones i el coneixement de la realitat del nostre entorn van ser els punts de partida des dels quals vam fixar un seguit d’eixos vertebradors de les nostres preocupacions i anhels, que van ser el motor de l’activitat d’aquest equip de govern. 

Els darrers quatre anys, bona part dels compromisos que l’equip de govern municipal del Masnou havia adquirit amb els ciutadans i ciutadanes de la nostra vila s’han convertit en una realitat tangible.

La voluntat clara i inequívoca de transformació del Masnou es va manifestar en la concreció d’un eix principal d’actuació que tenia com a objecte atendre les diferents necessitats de les persones, tant pel que fa als serveis com a la millora de la vila vers una ciutat més amable i accessible. Amb això es continuava insistint en els esforços de la política iniciada durant el mandat anterior, que pretenien corregir els desequilibris existents al municipi. El fet que ara a tots els barris hi hagi equipaments, zones verdes i parcs on esplaiar-se és un exemple d’aquests resultats.

Aquestes motivacions anaven unides a un objectiu també ben definit: prestar una atenció especial al mar, a la platja i als passeigs marítims, fins a convertir-los en llocs de gaudi per a tota la gent de la vila. En aquest sentit, caldrà continuar treballant fins a fer del Masnou un referent blau-verd per a tot el Maresme.

Entre les noves realitats aparegudes com a fruit de la lluita decidida i efectiva que s’ha dut a terme contra els desequilibris socials de la població, hi ha el fet que un major nombre de ciutadans i ciutadanes accedeixen ara a més i millors serveis, que atenen les seves necessitats personals d’educació, de cultura, de formació, de treball, de suport social… Les actuacions realitzades suposen una millora ostensible de la seva qualitat de vida, amb una major capacitat d’accés a l’habitatge en condicions dignes, en una comunitat que fomenta la solidaritat, la convivència i el civisme, amb una millora dels canals d’informació i de participació ciutadana, així com també amb la preservació del territori i la protecció del medi ambient.

Aquests són els compromisos que el Govern municipal va adquirir i que avui són, tot i les limitacions econòmiques, realitats que fan del Masnou un lloc millor per viure-hi, treballar-hi i fruir-ne. Precisament perquè s’han assolit els objectius establerts, els darrers quatre anys han suposat una etapa de progrés municipal, i l’equip de govern està convençut que s’ha dut a terme una actuació que ha assentat les bases per fer possible un progrés sostingut i equilibrat els propers anys, quan encara ens veurem limitats per l’efecte de la crisi econòmica.

Amb aquesta publicació, l’equip de govern municipal fa un recull de les actuacions dutes a terme, per tal de retre comptes del seu mandat als masnovins i masnovines, i perquè valorin el grau d’acompliment dels compromisos adquirits.

El balanç de l’actuació que teniu a les mans s’ha fet a partir de quatre grans eixos:

El Masnou blau-verd, on es recullen les accions impulsades per a la millora de l’entorn urbà, del medi ambient i el paisatge.

El Masnou per als masnovins i masnovines, en què s’expliquen els serveis i les activitats realitzades per millorar el benestar de les persones i de la comunitat en el seu conjunt.

El Masnou actiu, que aplega les actuacions fetes per dinamitzar l’activitat econòmica i comercial i l’ocupació al municipi.

L’Ajuntament, al servei del Masnou, on s’expliquen les millores que s’han introduït en el funcionament del mateix Ajuntament per optimitzar la seva capacitat de respondre a les necessitats ciutadanes.

Cuando nos pusimos a trabajar para transformar nuestros deseos en realidades, nos planteamos esta tarea como un reto y la asumimos como un compromiso firme. La proximidad con las personas y el conocimiento de la realidad de nuestro entorno fueron los puntos de partida desde los que fijamos una serie de ejes vertebradores de nuestras preocupaciones y anhelos, que fueron el motor de la actividad de este equipo de gobierno.  

Los últimos cuatro años, buena parte de los compromisos que el equipo de gobierno municipal del Masnou había adquirido con los ciudadanos y ciudadanas de nuestra villa se han convertido en una realidad tangible.

La voluntad clara e inequívoca de transformación del Masnou se manifestó en la concreción de un eje principal de actuación que tenía como objeto atender las diferentes necesidades de las personas, tanto los servicios como a la mejora de la villa hacia una ciudad más amable y accesible. Con ello se seguía insistiendo en los esfuerzos de la política iniciada durante el mandato anterior, que pretendían corregir los desequilibrios existentes en el municipio. El hecho de que ahora a todos los barrios haya equipamientos, zonas verdes y parques donde explayarse es un ejemplo de estos resultados.

Estas motivaciones iban unidas a un objetivo también muy definido: prestar especial atención al mar, a la playa y los paseos marítimos, hasta convertirlos en lugares de disfrute para toda la gente de la villa. En este sentido, habrá que continuar trabajando hasta hacer del Masnou un referente azul-verde para todo el Maresme.

Entre las nuevas realidades aparecidas como fruto de la lucha decidida y efectiva que ha llevado a cabo contra los desequilibrios sociales de la población, está el hecho de que un mayor número de ciudadanos y ciudadanas acceden ahora a más y mejores servicios, que atienden sus necesidades personales de educación, de cultura, de formación, de trabajo, de apoyo social … Las actuaciones realizadas suponen una mejora ostensible de su calidad de vida, con una mayor capacidad de acceso a la vivienda en condiciones dignas, en una comunidad que fomenta la solidaridad, la convivencia y el civismo, con una mejora de los canales de información y de participación ciudadana, así como también con la preservación del territorio y la protección del medio ambiente.

Estos son los compromisos que el Gobierno municipal adquirió y que hoy son, a pesar de las limitaciones económicas, realidades que hacen del Masnou un lugar mejor para vivir, trabajar y disfrutar de él. Precisamente porque se han alcanzado los objetivos establecidos, los últimos cuatro años han supuesto una etapa de progreso municipal, el equipo de gobierno está convencido de que ha llevado a cabo una actuación que ha sentado las bases para hacer posible un progreso sostenido y equilibrado los próximos años, cuando todavía nos veremos limitados por el efecto de la crisis económica.

Con esta publicación, el equipo de gobierno municipal hace una recopilación de las actuaciones llevadas a cabo, con el fin de rendir cuentas de su mandato a las y los masnouenses, y para que valoren el grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos.

El balance de la actuación que tiene en sus manos se ha hecho a partir de cuatro grandes ejes:

El Masnou azul-verde, donde se recogen las acciones impulsadas por la mejora del entorno urbano, del medio ambiente y el paisaje.

El Masnou para las y los masnouenses, en que se explican los servicios y las actividades realizadas para mejorar el bienestar de las personas y de la comunidad en su conjunto.

El Masnou activo, que reúne las actuaciones realizadas para dinamizar la actividad económica y comercial y el empleo en el municipio.

El Ayuntamiento, al servicio del Masnou, donde se explican las mejoras que se han introducido en el funcionamiento del propio Ayuntamiento para optimizar su capacidad de responder a las necesidades ciudadanas.

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: