Suma y sigue en #ElMasnou: Más quejas vecinales sobre la gestión de ERC y CiU #Masnou

23/octubre/2013

Es curioso cómo se encadena la indignación vecinal.  Publicábamos ayer el caso de una vecina que había de hacer frente al coste de unos daños consistentes en un tablón por el que el ayuntamiento había facturado el trabajo de dos operarios durante SIETE HORAS Y MEDIA… Sí, sí. Kafkiano… Colocar un tablón 7’30 horas. Para montar una estantería del IKEA deben tardar meses…

Pues bien, desde entonces mi correo no para de recibir mails de vecinos de diversas partes del Masnou indignados con el gobierno de ERC y CiU por los costes de los servicios, el estado del pueblo y su negativa a bajar los impuestos. Hasta la prensa digital de la comarca (http://www.maresmeactiu.com) se ha hecho eco de la noticia

El correo más sangrante lo envía un vecino de la plaza Països Catalans quien manifiesta que “es indignante los impuestos que hemos de pagar” ya que considera que “estamos en una zona residencial, pero sólo para los impuestos” y desgrana todos y cada uno de los “agravios” que sufre la zona y me manda unas fotos de las que muestro un par.

PaisosCatalans02

Impuestos de lujo, limpieza de suburbio

PaisosCatalans01

Detalle de limpieza de suburbio a precio Luxury

Agravios que, todo hay que decirlo, han sido expuestos en el pleno en varias ocasiones por los vecinos de “La Colomina –dos calles más arriba- sin encontrar respuesta alguna por parte de ERC y CiU…

Eso sí, tanto ERC como CiU tienen claro que en Masnou se pagan pocos impuestos y por eso presentaron unas ordenanzas fiscales con un gran incremento de la presión fiscal que, viendo que la oposición en pleno se oponía y que podía bajar los impuestos, retiró del pleno y no pudo ser debatido.

La oposición hemos pedido ya el pleno extraordinario con la voluntad de BAJAR LOS IMPUESTOS EN EL MASNOU. Sí, como suena. Todos los grupos municipales, a saber, PSC, ICV, PP, GIM y la regidora no adscrita hemos firmado la petición entendiendo que los bolsillos de los ciudadanos sufren ya mucho.

De momento no hay fecha para el pleno extraordinario pero la ciudadanía ha de saber que es importante que asistan, que apoyen la rebaja de impuestos para que queden en evidencia ERC y CiU… una vez más.

Anuncios

¿Cuántas horas necesita el gobierno de ERC y CiU del #Masnou para cambian una madera?

22/octubre/2013

Pues si la madera es de 80 x 100 cm, hacen falta dos operarios y 7’30 horas y un total de 157,20 €.

Pareciera un chiste de los antiguos pero, no, es la pura realidad.

Una vecina del Masnou ha recibido los costes de reparación de la madera de una tarima que rompió su hijo jugando y en el escrito -decreto del Alcalde- se señalan que el personal municipal –dos personas- destinaron la friolera cifra de siete horas y media para poner el tablón….

Como lo oís… 450 minutos del trabajo de dos personas para poner una tabla de un metro de largo….

Tablón que el Ayuntamiento compró, por cierto, en una empresa de Sant Cugat del Vallès.

Bien haría el Ayuntamiento de dejarse de banderitas y tonterías y revisar sus protocolos de trabajo para optimizar mejor los recursos públicos que hace falta y hacer gasto en las empresas del pueblo, que también lo necesitan…

Con razón ERC y CiU se niegan a bajar los impuestos como quiere imponer la oposición en pleno… con estos sobrecostes…

¡¡¡Viva el vino!!!

ValoracioDanys

Valoración de los daños según ERC y CiU


ERC i CiU al #Masnou: OLA KE ASE!!!!! #PleMasnou

18/octubre/2013

El ple del Masnou d’ahir 17 d’octubre del 2013 passarà a la historia per ser el plenari ordinari més curt de la democràcia.

La retirada del punt que feia referència a les ordenances fiscals en veure que la proposta de l’oposició faria pagar menys a masnovins i masnovines –sí aquesta és la crua realitat- va impedir el debat sobre un tema tant important com aquest i va deixar en evidència la poca habilitat d’un govern en clara descomposició.

Anem a pams.

El govern no va comunicar a cap portaveu la seva intenció de retirar les ordenances fiscals de l’ordre del dia. En política cal tenir una mica d’elegància i, sense entrar en valorar la decisió, si que cal actuar de forma honesta. Esperar al moment de presentar el punt per retirar-lo va generar estupefacció en l’oposició i –vet ací- somriures en les cares d’alguns membres del govern. Somriures més fruit de la frustració que no pas de l’habilitat.

El resultat de tot plegat és que l’oposició va demanar un recés –que l’Alcalde va trigar en concedir- per contrastar que aquesta poc hàbil decisió del govern els ha unit més i que va comportar la demanda de la convocatòria d’un ple extraordinari, d’acord amb l’article 58 del Reglament Orgànic Municipal (ROM).

Nosaltres ahir ja vam avançar que el govern, davant de l’esmena presentada per l’oposició tenia tres opcions. Evidentment per ordre d’intel·ligència política i de major a menor, a saber:

  1. Assumir com a seves les propostes de l’oposició i sumar-s’hi a les rebaixes el que hagués permès al govern participar d’aquesta acció política i diluir l’èxit de l’oposició. (Nivell intel·ligència política: Summum)
  2. Abstenir-se o votar en contra de la proposta de l’oposició, fet que refermaria la seva postura i, tot i que l’oposició hi guanyaria, els restaria la credibilitat d’haver defensat el seu projecte fins al final. (Nivell intel·ligència política: Pobre)
  3. Retirar les ordenances fiscals. Aquesta és l’acció més feble de totes per que demostra frustració i trasllada el problema pocs dies més enllà, a més que provoca un rebombori que encara focalitza més l’atenció alhora que aconsegueix mantenir més unida l’oposició, fet que s’uneix a les males arts amb que van actuar. (Nivell intel·ligència política: OLA K ASE)

En definitiva, ahir l’oposició va sortir més reforçada mentre que el govern va donar una nova lliçó de provisionalitat i desconcert. Una més.

Ara que? El ROM al seu article 58 és clar:

El Ple celebrarà sessió extraordinària quan així ho decideixi el president o ho sol·liciti la quarta part, al menys, del nombre legal de membres de la corporació, sense que cap regidor en pugui sol·licitar més de tres anyalment. En aquest últim cas, la seva celebració no podrà endarrerir-se més de quinze dies hàbils des de la seva sol·licitud, no pudent incorporar-se l’assumpte a l’Ordre del dia d’un Ple ordinari o d’altre extraordinari amb més assumptes si no ho autoritzen expressament els sol·licitants de la convocatòria.

Si el president no convoqués el Ple extraordinari sol·licitat pel nombre de regidors esmentat dintre del termini assenyalat, quedarà automàticament convocat per al desè dia hàbil següent al de la finalització de l’esmentat termini, a les dotze hores, la qual cosa serà notificada pel secretari de la corporació a tots els seus membres al dia següent de la finalització del termini esmentat anteriorment. En absència del president o de qui legalment hagi de substituir-lo, el Ple quedarà vàlidament constituït sempre que existeixi el quòrum requerit a la lletra c) d’aquest precepte; en aquest cas, serà presidit pel membre de la corporació de més edat d’entre els presents.

Ahir el regidor Artur Gual va agafar la veu i en nom dels 11 regidores i regidors de l’oposició va sol·licitar formalment la convocatòria d’un ple extraordinari per aprovar les ordenances fiscals, d’acord amb l’esmentat article. Formalment, doncs, aquesta sol·licitud és suficient i tot i que dilluns es presentarà per escrit la petició es farà constar que a efecte dels terminis es comptabilitzi la demanda del plenari.

D’aquesta forma, el plenari ha de ser celebrat abans de divendres 8 de novembre, que corresponen als quinze dies hàbils transcorreguts des d’avui. En cas que l’Alcalde no convoques el Plenari per abans d’aquesta data, quedarà automàticament convocat pel dijous 21 a les 12:00 del matí.

Encara que no es presentés el govern i nomes hagués l’oposició es podria constituir ja que hi hauria quòrum, tot i que llavors la presidència recauria en el membre de major edat que, si no m’equivoco, es la regidora del PP Carmen Martínez.

Això si que seria una festa!!!!


#PleMasnou aquest dijous 17/10/2013: Ordenances Fiscals @acampadamsn #ElMasnou

16/octubre/2013

Aquest dijous hi torna el ple ordinari. La veritat es que darrerament anem justets de propostes així que es previsible que torni a ser curt.

L’ordre del dia complert el podeu llegir ací, però els punts més interessants son, al meu entendre:

  • 5) Modificació d’un representant municipal al Consell Municipal de Comerç.
  • 6) Modificació del representant municipal titular per a diferents organismes.
  • 11) Aprovació de la modificació de les ordenances fiscals referents als impostos i les taxes per a l’any 2014.

Els punts 5 i 6 són el resultat de la fagocitació que va tenir lloc el mes passat del regidor d’ERC, Quim Fàbregas per part del seu “company” de grup Jaume Oliveras, que el desposseí de la seva dedicació absoluta donant la raó al PSC quan va denunciar a l’inici del mandat que no calia pagar per fer aquest feina. Ara cal saber si cal pagar per la que farà el Sr. Oliveras…

En aquests punts es designa al Sr. Oliveres com a màxim representant de l’Ajuntament en aquests ens, des d’on seguirà estenen la seva teranyina cap a les municipals…

El punt 11 es on s’aprovarà les ordenances fiscals del 2014, és adir, els impostos que pagarem al Masnou, impostos que porten pujant any rere any des de que governa ERC amb el suport de CiU.

A diferència de l’any passat on per la inoperància i desídia del govern vam haver de forçar un ple extraordinari, aquest cop les ordenances fiscals es podran debatre en temps i forma… sembla ser.

La proposta del govern és, com han vingut fent fins ara, incrementar de forma brutal la pressió fiscal amb l’ajut de l’increment de l’IBI imposat des de Madrid així com el manteniment de les noves taxes creades així com l’increment d’altres.

Evidentment no estem d’acord. Cap membre de l’oposició està d’acord i farem una esmena transaccional que rebaixarà uns 500.000€ la pressió fiscal.

Ací podeu llegir la proposta que ara estan signant els portaveus i que entraran demà al registre municipal.

El govern te tres opcions, a saber, primera, acceptar de bon grau que la majoria del consistori vol unes altres ordenances fiscals per abaixar la pressió fiscal a masnovines i masnovins, fer-les seves i votar-les a favor, segona, votar-hi en contra i quedar retratats i la tercera i menys elegant, retirar les ordenances.

En cas de produir-se aquest tercer supòsit ja us avanço que forçarem un ple extraordinari on revisarem llavors totes les ordenances…

Com podeu veure, demà hi haurà sarau. Us hi esperem!!!!


A %d blogueros les gusta esto: