Hablando con Pedro @sanchezcastejon y @jaumecollboni sobre #MUNICIPALS2015 en #ElMasnou #Maresme @socialistes_cat @PSOE #ElCanviPositiu #PSC

29/septiembre/2014

IMG_3873La Fiesta de la Rosa del pasado 21 de septiembre fue un acto excepcional, en todos los sentidos. Además de constatar el peso que sigue teniendo el partido, fue impresionante notar la fuerza que aportan los nuevos líderes. Me refiero a Jaume Collboni y a Pedro Sánchez.

Con Jaume ya pude intercambiar alguna opinión en el pasado Congreso del PSOE, aunque los casi cinco minutos que estuvimos charlando fueron muy positivos. Hablamos sobre nuestros respectivos ayuntamiento, sobre la ilusiona de los proyectos, sobre la forma en que accedimos a la responsabilidad de candidatos –ambos mediante unas primarias disputadas- y sobre la importancia de trabajar para conseguir devolver la alegría y la ilusión a nuestros respectivos municipios. Nos emplazamos a una nueva charla, más adelante.

 

Con Pedro fue diferente. La multitud que le rodeaba hacía materialmente imposible poder acercarse. Hube de esperar a que llegase a la zona reservada, donde le esperaba su equipo para poder dirigirme a él, presentarme y poder explicarle el proyecto que los socialistas tenemos para el Masnou. Un día completo…

Anuncios

Perquè hi ha tants solars plens de brutícia al #Masnou ? #PreguntesAmbResposta #ElMasnou #Maresme @socialistes_cat #MUNICIPALS2015 #ElCanviPositiu #PSC

26/septiembre/2014

Al mes d’agost vaig proposar una juguesca: “Feu-me qualsevol pregunta, la que vulgueu, sobre qualsevol tema, sigui del Masnou o altre i us donaré resposta…”. Podíeu deixar les preguntes com a comentari o adreçar-les directament al meu correu personal ernestsn@elmasnou.cat, i preguntes i respostes serien publicades…

Doncs bé, primer de tot, mantinc encara la proposta i tot i que no ha tingut el ressò inicial que esperava –nomes cinc preguntes- les promeses cal complir-les així que comencem…

M.R. Soc veïna del Masnou des de fa pocs anys i hem observat una degradació continuada en molts espais. Perquè hi ha tants solars plens de brutícia al Masnou?. Moltes gràcies.

Bona tarda,

La majoria de solars degradats al Masnou corresponen a empreses de la construcció que no han pogut executar les seves promocions degut a la crisi i que, o be han desaparegut o estan il·localitzables, o la titularitat dels solars ha estat absorvit pel SAREB o banc dolent o també per algun altre banc creditor.

Em consta que per part dels serveis tècnics de l’Ajuntament s’ha actuat amb les eines que disposen per la recerca dels titulars i la notificació i exigència d’arranjament dels solars i, fins i tot, la imposició de multes coercitives, i que si be ha hagut un canvi en el govern arrel de la pressió d’un determinat sector de veïnes i veins, la paràlisi política és evident.

Haig de dir-li que la solució és fàcil, relativament econòmica i és ràpida. Hi ha solució però cal actuar.

20140925 OOCC art 32Primer de tot cal conèixer la legislació que disposa l’Ajuntament. Ara per ara, disposem d’una antiga (1995) Ordenança de Convivència Ciutadana que en el seu article 32 diu de forma literal “Article 32.- És obligació dels propietaris dels solars mantenir-los nets de deixalles i escombraries, sense perjudici de les responsabilitats que els poguessin ser exigides per negligència en els deures de conservació. En el cas d’incompliment reiterat, l’Ajuntament procedirà a netejar-los carregant les despeses ocasionades al propietari.

Això pot fer-se de forma immediata? No. Cal primer obrir un expedient i reclamar el propietari la seva neteja. En cas de no accedir-hi, si que es podria netejar, de forma immediata amb el seu vist-i-plau i, en cas de no comptar amb ell o no haver estat localitzat, mitjançant una ordre judicial. En aquest darrer supòsit, caldria fonamentar la demanda en el risc per a la salubritat pública per que fos autoritzada la neteja. Aquest extrem és del tot factible donada la facilitat per establir-se colònies de mosquits, rates i altres plagues.

Els costos podrien ser reclamats per la via executiva fent servir com a garantia de pagament el propi solar podent arribar al punt de forçar la seva venda o expropiar-lo. També es podria modificar la sanció de forma que aquesta suposés el doble dels costos de la neteja i que d’aquesta forma els propietaris es veiessin forçats a netejar, no com ara.

La millor solució, però, és la que s’obtè mitjançant un acord entre parts. Molts d’aquest espais es podrien utilitzar com aparcament, horts urbans o altres espais de convivència en mans de vilatans i vilatanes que en tinguessin cura, de forma voluntària i altruïsta. Espais nets i ciutadania satisfeta.

Certament, la neteja d’aquest espais hauria de ser una prioritat del govern del Masnou per garantir la qualitat de vida de la nostra estimada Vila.

Us mostro unes imatges de diferents espais del Masnou que estan en aquesta situació de greu degradació. És una petita mostra ja que, lamentablement, n’hi ha molts.

I recordeu, podeu enviar-me preguntes sobre qualsevol tema del Masnou al meu correu personal ernestsn@elmasnou.cat.

El pase de diapositivas requiere JavaScript.


Carta de Pedro Sánchez al obispo Reig Pla

25/septiembre/2014

2014-09-25 051


NO socialista a la Moció de la consulta del 9 de novembre de 2014 al #PleMasnou #ElMasnou #Maresme @socialistes_cat

22/septiembre/2014

Avui dijous 22 de setembre érem convocats a les 21 hores en un Ple Extraordinari i urgent amb un únic punt a l’ordre del dia: Posar a votació la Moció per donar suport a la llei de consultes i la convocatòria de la consulta sobre el futur polític de Catalunya del 9 de novembre de 2014.

L’ambient de la sala era monocolor, més de setanta persones , la majoria amb samarretes grogues de la Via o de la V, amb ensenyes independentistes i amb pancartes pro consulta. L’ambient era d’una certa tensió continguda, tot i que el desenvolupament general del plenari ha estat força correcte, amb alguna excepció minoritària.

La votació final ha donat una àmplia majoria a la Moció, sense cap abstenció i quatre vots negatius.

El meu vot ha estat negatiu i per a la seva defensa he utilitzat els següents arguments:

Bon vespre.

Senyor Alcalde, públic assistent. Vaig a defensar el meu posicionament contrari a la Moció.

La  Proposició de llei de consultes populars no referendàries  i  d’altres formes de participació  ciutadana, tal com indica la seva exposició de motius, té com a voluntat «incrementar la qualitat democràtica a través de la posada en pràctica de mecanismes de participació ciutadana, amb la finalitat de fer més propera l’Administració i assegurar que la ciutadania pugui expressar la seva opinió i ésser escoltada en la presa de les decisions que afecten els  seus interessos».

Els socialistes vam votar a favor –divendres passat- doncs entenem que “els seus interessos” fan referència a  qualsevol aspecte de la vida pública en l’àmbit de Catalunya i en l’àmbit competencial de la Generalitat i dels ens locals. Han de saber, doncs, que aquest marc normatiu no te capacitat per convocar la consulta del proper 9 de novembre en el termes en que està expressada.

La pregunta per més que s’afirmi que és un mer acord polític sense transcendència jurídica, planteja  unes  qüestions que ultrapassen les competències de la Generalitat de Catalunya, en afectar directament a l’estructura juridicopolítica de l’Estat espanyol i a la seva configuració actual tal com es dissenya en la Constitució, i, per tant, en tractar-se d’un assumpte de gran transcendència i rellevància polítiques, cosa sense cap mena de dubte evident, l’única via possible per obtenir el parer ciutadà és la d’apel·lar al cos electoral, a la totalitat del cos electoral, i això, en aquest moments i dins l’actual marc constitucional, només pot fer-se per via d’un referèndum tal i com estipula l’article 92 CE.

Hi ha més. La pregunta, tal i com està plantejada no garanteix la possibilitat de tots  els  ciutadans de participar en igualtat de condicions, ja que s’exclou de la segona part de la pregunta a aquelles persones legitimades que hagin respost negativament a la primera part.

La igualtat davant de la llei significa, com tots sabem, que davant de supòsits de fet  iguals la norma no pot imposar conseqüències jurídiques diferents. En el dret de vot  la igualtat significa, precisament, vot  igual, i aquesta igualtat comporta dues exigències: d’una banda, que tots els ciutadans tinguin idèntica possibilitat d’expressar el seu vot i en les mateixes condicions i, d’una altra, que aquest vot ha de tenir el mateix valor a l’hora de computar-lo per determinar els resultats obtinguts.

Nosaltres, els socialistes estem d’acord en una consulta legal i acordada. Canviïn la pregunta, ajustin-la a la legalitat i estarem al seu costat. Ara és impossible.

He parlat respecte del tema que avui ens ocupa i he deixat palès els arguments del meu posicionament. No vull, però, acabar la meva intervenció sense adreçar-me al govern del Masnou. Estic decebut. Decebut amb la manca de sensibilitat demostrada amb la ciutadania del Masnou en la convocatòria d’aquest plenari i és per això que vull traslladar-li el meu rebuig per l’ús partidista d’aquesta institució. Han convocat un ple extraordinari per posicionar-se políticament en aquest tema i en canvi no ho fan per temes realment importants i transcendents pel Masnou: per quan el ple de pressupostos que ara per ara segueixen prorrogats? Per quan un ple per parlar dels greus problemes socials que afecten a la Vila com l’atur, la fam…? Per quan un ple per reclamar a la Generalitat, principal deutora d’aquest ajuntament, els diners que ens deuen? O els que deuen a les entitats del tercer sector, o a les farmàcies? Per quan un Ple extraordinari per parlar de la sanitat? O dels funcionaris que els han quebrat la seva economia amb les retallades?…

Ja us avanço que si els socialistes governem, les nostres prioritats seran afrontar els problemes de les persones, els problemes de la Vila.

Moltes gràcies i bona nit.

Ernest Suñé


Presentació de David Gutiérrez a Premià de Mar @socialistes #MARESME #MUNICIPALS2015

21/septiembre/2014

20140920 david-gutierrez-cartellAhir dissabte 20 de setembre vaig assistir a la presentació del company David Gutiérrez, candidat socialista a l’Alcaldia de Premià de Mar amb el lema “Som el que estimem” i que va comptar amb la presència del flamant eurodiputat Javi López i va estar presentat d’una forma brillant per Olga Safont. Va ser un acte molt ben preparat, en un entorn fantàstic –la plaça dels Països Catalans- que va replegar moltes persones. L’acte va comptar amb l’actuació de l’escola de ball i teatre “L’Acadèmia” que va ser molt aplaudida

És un molt bon candidat que serà, segur, un millor Alcalde. Sort David!!!!

Per cert, vaig tenir la sort de conversar amb amics del Masnou que hi eren presents i que van donar-me ànims 😉

Avui també tenim festa, la de la Rosa, que com cada any fem a la Pineda de Gavà i comptarà amb la presència del Secretario General del PSOE Pedro Sánchez i del Primer Secretari del PSC, Miquel Iceta.

Un cap de setmana d’immersió socialista!!!!!!!

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

 


Què va passar ahir dijous 18 de setembre al #PleMasnou ? #El Masnou #Masnou #ElCanviPositiu

19/septiembre/2014

Tal i com us informàvem ahir, al vespre hi vam tenir una sessió plenària que tot i que estra molt més concorreguda que altres ocasions, va ser igual d’avorrida i poc interessant, tret de la declaració unitària dels partits contra la violència i les excuses del PP del Masnou per la piulada a twuitter. Podeu llegir ací la explicació de la web municipal.

Jo vaig intervenir també a la sessió de control del govern. Us transcric les mateixes…

Portal de transparència

Realitzant la nostra tasca de control del govern vam detectat diversos errors en el Portal de Transparència que vam comunicar al departament corresponent, però n’hi ha un que creiem que val la pena comentar: al punt numero 3 Transparència Econòmica i Financera, el vincle del pressupost municipal ens mostra el pressupost de l’any 2014 i enlloc, enlloc, es diu que es un pressupost prorrogat. De fet, fins i tot, el títol del document fa referència a l’any 2014.

Cal entrar a l’apartat de Bases d’Execució per trobar alguna referència a que són pressupostos de 2013. Els preguem que revisin tota la informació i que aquesta s’ajusti al compromís que vam adquirir tots els grups municipals pel que fa a la transparència.

Habitatges de lloguer

El 13 de juny llegíem que havia estat signat un nou contracte d’arrendament inclòs dins del programa de la Borsa de Mediació per al Lloguer Social en presència del regidor Eduard Garcia. Aquest habitatge està ubicat al carrer d’Almeria, de 70 m2 i amb un preu de 350 euros.

Segons s’informa a la web, el programa de Borsa de Mediació per al Lloguer Social és un servei totalment gratuït que ofereix l’Ajuntament del Masnou a través de l’Oficina Local d’Habitatge i que pretén mobilitzar el parc desocupat a preus assequibles.

Mobilitzar el parc desocupat. Doncs be, en aquest plenari altres forces li han recordat també que l’Ajuntament en te dos a la plaça del Mercat Vell i d’aquests el govern no se’n recorda. El nostre grup creu que promoure el seu us com a lloguer social podria ser una bona solució. Prenguin s’ho com un suggeriment.

Aprofitant aquesta noticia, però, el nostre grup voldríem rebre algunes respostes del govern respecte als habitatges públics protegits de Can Jordana i Llevant, tot recordant que eren en règim de lloguer, que el seu import era de entre 200 i 310 euros mensuals per un termini de 5 anys improrrogables, i els requisits d’accés que es van establir inicialment eren:

 • Els sol·licitants han de ser majors d’edat i menors de 35 anys
 • Han d’estar empadronats al Masnou i acreditar haver-ho estat de forma ininterrompuda durant un mínim de 9 anys a Can Jordana i 3 a Llevant.
 • S’establien requisits d’ingressos econòmics màxims –per demostrar la necessitat- i mínims –per garantir el pagament-
 • Que cap de les persones fossin propietàries de cap habitatge i no haguessin obtingut finançament de plans d’habitatge durant els darrers 10 anys.
 • I, evidentment, que calia destinar l’habitatge adjudicat a domicili habitual i permanent.

D’aquesta forma, d’aquest habitatges públics protegits de Can Jordana i Llevant, volem saber:

 • Quants habitatges hi ha buits en aquest moment
 • Quants habitatges ocupats han sobrepassat el termini contractual d’us
 • Quants habitatges han sol·licitat pròrrogues extraordinàries i els han estat concedides
 • Quantes persones que hi viuen en aquests habitatges resten empadronades
 • Quants dels usuaris d’aquests habitatges no compleixen amb els requisits d’obligat compliment
 • Quant es va fer la darrera assignació d’habitatges buits i a quants va afectar
 • Quan es va fer la darrera actualització de la llista d’espera
 • Quants joves formen part de la llista d’espera
 • Quant preveu el govern fer el proper concurs dels habitatges buits i/o que hagin superat el termini d’us

Sensibilitat amb les persones

Crec que de vegades, no ens adonem de la fredor o insensibilitat amb que ens adrecem als nostre veïns i veïnes. De vegades l’Ajuntament –i jo m’incloc- podem caure en el vici de donar respostes poc acurades, respostes genèriques o, simplement, mancades del grau d’empatia necessari per tractar a la ciutadania que, en definitiva, son els nostres caps. Crec sincerament, Sr. Alcalde, que caldria elaborar un llibre d’estil municipal per orientar les comunicacions entre l’administració i la ciutadania de forma més propera, sensible i empàtica.

El passat 31 de juliol, uns veïns van fer una sol·licitud que va ser resposta el 9 de setembre i que, davant la manca d’un document necessari se’ls responia: “És per això que hauran d’aportar en el termini de deu dies, la documentació requerida, amb indicació que, si no ho fa, es procedirà a l’arxiu de l’expedient sense més tràmit”.

L’Ajuntament ha de ser un facilitador no un problema més. No pot ser que no donem audiència per assessorar, que exigim terminis gairebé immediats quan nosaltres, l’Ajuntament, ens prenem tot el temps del mon… Torno a repetir, es tracta d’ajudar, de facilitar, de permetre…

Aquesta història s’agreuja al saber que es tracta d’una parella homosexual i que el tràmit era la inscripció a registre d’unions estables del Masnou i que el document que mancava és una escriptura pública. No hagués estat de més trucar-les, explicar-les que mancava i com obtenir-ho i, en tot cas, ser més generós en el termini per facilitar l’objectiu final que no és altri que formar part de Registre d’Unions Estables.

Encara hi som a temps.


Avui dijous 18 de setembre #PleMasnou #El Masnou #Masnou #ElCanviPositiu

18/septiembre/2014

De nou tornem a l’activitat política municipal i ho fem amb un nou plenari. Podeu llegir els temes a tractar ací.

De totes formes, i arrel de la piulada amenaçadora del PP envers el President de la Generalitat, avui no serà un ple normal. Hi haurà declaració conjunta dels partits i també han advertit ja de la seva presència diverses televisions i ni els representants de CiU ni els d’ERC perdran l’oportunitat de fer una crítica ampliada que abasti el  9 de novembre…

Una pena que les notícies que surtin del Masnou a la premsa tinguin sempre aquest component negatiu i aquests darrers anys hagin hagut tant poques de positives. Cal un canvi, un canvi en positiu.

😉


A %d blogueros les gusta esto: