Els Punts Clau del #CanviPositiu: 3. Economia, gestió de recursos i treball #ElMasnou #Masnou #Maresme @socialistes_cat #MUNICIPALS2015 #PSC

30/octubre/2014

Els Punts Clau del Canvi Positiu representen la base argumental del projecte dels socialistes del Masnou que encapçalo. Podeu llegir el seu contingut a la web del Canvi Positiu, on també podreu conèixer més sobre la meva persona. També podeu conèixer el Programa Base dels Socialistes del Masnou accedint a la web.

La setmana passada us explicàvem el punt núm 2. Diàleg, tolerància i participació i l’anterior el núm. 1. Honradesa, honestedat i transparència; avui seguim amb el número tres.

Cercarem vies de finançament alternatives que no suposin cost pels masnovins i que ens permetin rebaixar la pressió fiscal a les famílies. Establirem un sistema gerencial que ens porti a utilitzar millor els recursos propis. Facilitarem la implantació d’empreses perquè generin nous llocs de treball.

Pel que fa a la generació de llocs de treball, la majoria de les solucions a aquest problema passen per aconseguir fer créixer l’economia local: més empreses, més professionals, més autònoms, més llocs de treball, més activitat econòmica en general. Per això proposem mesures que facilitin i estimulin l’establiment o l’ampliació d’empreses que generin llocs de treball, que incrementin l’activitat dels nostres comerços i establiments o mesures per millorar la nostra competitivitat.

El Masnou té recursos més que suficients (la platja, la gastronomia, la cultura, la proximitat a Barcelona, la DO Alella) per articular una oferta turística de qualitat i així poder atreure més visitants i els recursos i l’activitat econòmica que això comporta. Més visitants vol dir més activitat per als nostres establiments d’hostaleria i restauració i per als nostres comerços i, per tant, més treball i més riquesa per al conjunt de la Vila.

En aquest sentit fomentarem l’increment d’una oferta global d’allotjaments i altres establiments i serveis turístics de la població, gestionarem la corresponent base de dades i la promourem i difondrem entre els operadors turístics i entre els consumidors en general.

També volem concentrar els nostres esforços per impulsar prioritàriament grans eixos de promoció econòmica actual, és a dir: el comerç, la restauració i les residències per a la tercera edat. Alhora volem potenciar una altra activitat tradicional al nostre poble però que té encara força recorregut: el turisme. També volem potenciar aquells sectors innovadors, basats en la creativitat artística i cultural, com ara les arts plàstiques i visuals, l’artesania i el disseny.

Estimularem i ajudarem els comerços locals a ampliar i millorar la seva oferta, a tots els nivells (assegurar activitat comercial en els baixos de les noves promocions i, en general, més comerços, ampliació d’horaris, més productes, millors preus), i contribuirem a sensibilitzar la població en general sobre els avantatges de comprar a prop de casa. Promourem la cooperació entre els comerços per impulsar xarxes que els facin més competitius.

Consumir comerç local dóna vida a la nostra Vila, crea llocs de treball i estalvia els costos (econòmics, en temps i ambientals) dels desplaçaments. Promourem mitjançant campanyes (com Queda’t, que ha estat molt ben valorada) i altres instruments adequats que la nostra ciutadania i la de les poblacions veïnes consumeixin més comerç local.

Per afavorir el desenvolupament de l’economia local i les oportunitats de la nostra gent necessitem un ajuntament com més eficient millor. És a dir, que compleixi les seves responsabilitats, que faci les inversions i presti els serveis que necessita la comunitat local, i ho faci amb el menor cost econòmic possible (millorant els procediments i l’organització, formant i motivant el personal), beneficiant sempre com més gent millor. S’ha fet molt en aquest sentit els darrers anys i seguirem esforçant-nos per guanyar en eficiència.

La gestió de l’Ajuntament ha de funcionar igualment al marge de qui estigui governant per garantir la qualitat dels serveis que presta l’Ajuntament. Tant aviat com la llei ens ho permeti, la creació de la figura del Gerent general i de gerents d’area seran la base d’aquesta garantia alhora que facilitaran la transició a un sistema de servei basat en la qualitat.

Anuncios

Anàlisi de l’enquesta sobre les mesures del barri d’Ocata #Masnou #ElMasnou #Maresme @socialistes_cat #MUNICIPALS2015 #ElCanviPositiu #PSC

27/octubre/2014

Us informem que ja hi ha una nova enquesta a la web del Canvi Positiu sobre les mesures a aplicar als barris. Avui li toca el torn al Barri de Santa Madrona. Com ja us vam informar, dins el document marc del programa electoral que els socialistes hem publicat a la web http://programaelectoralpscelmasnou2015.wordpress.com/ han estat definides tot un seguit de mesures de barri. Cada barri te les seves; alguns més altres no tantes, però per nosaltres totes són importants.

Podeu participar a l’enquesta clicant ací.

Diumenge al vespre es van tancar l’enquesta que vam realitzar sobre el barri d’Ocata, i ja disposem dels resultats. Volem agrair-vos, sincerament, el nombre ingent de participants que han superat amb escreix les nostres expectatives, ja que han estat un total de 48 les persones que han volgut participar en aquesta consulta.

Us presentem la informació en forma de pastis i de barres, per que podeu contrastar els resultats.

Resultats Disc Resultats

Vam fer cinc preguntes seleccionades entre les moltes propostes que tenim pel barri d’Ocata i el resultat no deixa cap dubte: la majoria de persones consultades creu que la construcció del Pas subterrani del carrer Brasil ha de ser la prioritat principal, seguit del soterrament d’àrees de contenidors.

Val a dir que la construcció del pas soterrat era una mesura que el darrer govern socialista tenia com una prioritat i que formava part de l’arranjament global del barri iniciat amb l’adequació de la Plaça dels Països Catalans i seguida de la millora del carrer Brasil que va incorporar el soterrament dels contenidors.

En l’actualitat, la desídia del govern actual ha fet d’aquest un espai degradat, poc cuidat i amb una evident manca d’estima envers els seus usuaris: serveixi d’exemple el fet que fa més de sis mesos que el govern d’ERC i CiU va retirar les porteries de fútbol i hores d’ara encara no les ha tornar a muntar, amb el perjudici pels joves i infants que en fan us d’aquest privilegiat espai.

Recordem també aquell afer amb una jove que va haver de pagar la reparació d’una fusta que el govern d’ERC i CiU va trigar set hores i mitja en fer canviar, o les queixes per la brutícia de les voreres.

També volem recordar que el govern d’ERC i CiU no ha volgut destinar al barri de La Colomina el personal ni mitjans necessaris per a realitzar la neteja digna i acurada que paguen els veïns.

El barri d’Ocata i el de La Colomina… Barris que també es sumen als grans oblids d’ERC i CiU…


Els Punts Clau del #CanviPositiu: 2. Diàleg, tolerància i participació #ElMasnou #MUNICIPALS2015 @socialistes_cat #PSC #Masnou #Maresme

25/octubre/2014

Els Punts Clau del Canvi Positiu representen la base argumental del projecte dels socialistes del Masnou que encapçalo. Podeu llegir el seu contingut a la web del Canvi Positiu, on també podreu conèixer més sobre la meva persona. També podeu conèixer el Programa Base dels Socialistes del Masnou accedint a la web.

La setmana passada us explicàvem el punt núm. 1. Honradesa, honestedat i transparència; avui seguim amb el número dos.

Diàleg, tolerància i participació

Escoltarem tothom, no com un posat, sinó amb la ferma voluntat de tenir en compte totes i cadascuna de les demandes dels nostres veïns i veïnes, amb independència de la seva ideologia, credo o estatus social. Creiem en la participació ciutadana. La participació de debò. Establirem mecanismes de consens pels grans temes municipals.

El diàleg ha de ser la base sobre la que es fonamentin les relacions entre el proper govern del Masnou i la ciutadania. Volem ser un govern proper i accessible, un govern que escolti la gent, tota la gent.

Tot això no és possible si els politics resten tancats als despatxos en complexos tràmits burocràtics. Res més lluny d’això, sortirem al carrer i participarem de forma activa en les assemblees i reunions veïnals, prenent nota de cadascuna de les qüestions que es plantegin i retornant amb celeritat les respostes oportunes.

Establirem mecanismes de participació que siguin àgils i que permetin que tothom arribi i arribar a tothom; per això creiem tant important l’establiment d’una ràdio municipal com a canal ràpid i àgil de comunicació per i de la ciutadania. També volem que el plenari municipal pugui ser una via de comunicació amb la ciutadania; per aquest motiu invertirem l’ordre de les propostes i serà el torn obert a la ciutadania qui obrirà el debat, deixant els temes més burocràtics cap al final.

No pot quedar ací la participació, però. Hi ha grans temes municipals a debatre i en el que serà necessària una major participació. D’aquesta forma, la possibilitat d’establir pressupostos participatius o dotar els equipaments municipals d’estructures de participació dels usuaris hauria de ser la norma en compte de l’excepció.

A tall d’exemple, manifestem la nostra ferma voluntat de convertir Ca n’Humet en un autèntic Casal de joves autogestionat consensuant un reglament d’ús i unes normes de convivència que tinguin en compte les limitacions de l’espai i alhora garanteixin l’estatus quo veïnal.

Volem comptar amb tota la ciutadania per promoure els valors i els hàbits de la urbanitat i la bona educació, que comporten tenir cura dels espais i dels equipaments públics, tractar amb respecte i deferència les altres persones o evitar comportaments agressius o deliberadament ofensius o grollers.

Propiciarem els grups de voluntariat, amb diferents finalitats (acompanyament a la infància, a la gent gran o a persones dependents, medi ambient, reforç escolar, activitats culturals, educació cívica, etc), amb l’objecte d’aprofitar el capital humà que tenim, canalitzant la disposició que moltes persones tenen de treballar per la col·lectivitat i d’ajudar a atendre demandes socials que l’administració i els serveis públics no poden atendre prou bé.

I com no pot ser d’una altre forma, impulsarem les relacions amb totes les entitats del Masnou i especialment a les entitats de voluntariat de serveis socials, tot vinculant-les a l’activitat de l’ajuntament, escoltant-les i facilitant la seva participació a les polítiques socials municipals.


Els Punts Clau del #CanviPositiu: 1. Honradesa, honestedat i transparència #ElMasnou #Masnou #Maresme @socialistes_cat #MUNICIPALS2015 #PSC

22/octubre/2014

Els Punts Clau del Canvi Positiu representen la base argumental del projecte dels socialistes del Masnou que encapçalo. Podeu llegir el seu contingut a la web del Canvi Positiu, on també podreu conèixer més sobre la meva persona. També podeu conèixer el Programa Base dels Socialistes del Masnou accedint a la web.

Honradesa, honestedat i transparència

Impregnarem d’honradesa i total honestedat la nostra gestió com a polítics i rebutjarem qualsevol forma de corrupció. Actuarem amb plena transparència per a mantenir i incrementar, dia a dia, la confiança que dipositeu en nosaltres.

La corrupció constitueix, hores d’ara, un dels principals problemes percebuts per l’opinió pública, una veritable xacra social a tots els nivells territorials que amenaça amb desmuntar el nostre estat de dret i els fonaments de la societat democràtica que tant ens ha costat construir.  I el Masnou no ha estat exempt de casos que han estat jutjats i en els que s’ha condemnat persones.

No podem quedar de braços creuats i amb actitud indiferent davant cap tipus de corrupció, i especialment davant la corrupció política. La responsabilitat política s’ha de refermar quan comencen actituds i fets impropis de l’ètica dels representants del poble o de les persones que els envolten. No podem observar impunement com es succeeixen aquests casos i deixar erosionar inexorablement la imatge que tenen els ciutadans sobre els seus representants públics o l’administració.

Els polítics hem de ser un model positiu a seguir i hem de donar exemple, i també exigir-lo. Per això actuarem amb fermesa davant qualsevol de les facetes de la corrupció, denunciant-la i perseguint-la, i per aquest motiu ens comprometem a traslladar immediatament a l’oficina antifrau qualsevol sospita de corrupció.

El PSC del Masnou ha apostat sempre per la millora constant de la qualitat democràtica, de la informació i de la transparència. Ara, per combatre la desafecció de masnovines i masnovins envers la política municipal i superar aquests darrers quatre anys foscos d’oblit d’una part important de la ciutadania per part del govern de CiU i ERC, cal més que mai, ser més transparents i fomentar la participació de la ciutadania amb mesures concretes i agosarades.

I és per això que hem creat el Compromís Anticorrupció, un document d’obligat compliment i que signaran totes les persones que formin part de la candidatura socialista del Masnou per a les eleccions municipals de maig de 2015 i que estableix sis punts claus i la obligació concreta de “posar a disposició del partit els nostres càrrecs i a retornar l’acta de regidor si així ho dictamina la Comissió de Garanties en cas que hi hagi algun incompliment dels punts abans exposats”.

El nostre partit també ha fet ja un pas endavant en el tema de la participació: la meva elecció va ser producte d’unes primàries obertes. Efectivament, l’agrupació del PSC del Masnou va encetar un procés d’eleccions primàries obertes també als simpatitzants i que va suposar un èxit de participació i demostració democràtica. I l’experiència d’aquest camí recorregut el volem traslladar a l’administració local, al nostre ajuntament, com a forma de fer, com a mostra que una altre política és possible.


La degradació de les platges del #Masnou #ElMasnou #Maresme @socialistes_cat #MUNICIPALS2015 #ElCanviPositiu #PSC

21/octubre/2014

El juny del 2012 passarà a la història com l’any que més banderes blaves van tenir les platges del Masnou, essent el municipi del maresme més premiat. Aquesta distinció, que es dona pels mèrits i les accions realitzades l’any anterior, va ser la darrera herència que jo, com a Regidor de Medi Ambient, vaig deixar. Com ja havia explicat alguna altre vegada, l’actual govern d’ERC i CiU no va dubtar en posar-se la medalla com si hagués estat per la seva acció. Res més lluny de la realitat. Lamentablement, aquest govern ha estat especialista en apropiar-se els èxits i en compartir els fracassos.

La realitat d’aquest govern és que fa dos anys que no rebem cap bandera blava. Cap.

Una gestió nefasta que en va obligar el seu dia a sol·licitar la dimissió del regidor responsable, no nomes per la desídia mostrada en aquest afer sinó en amagar el cap sota l’ala i no comparèixer per explicar els fets. Nomes l’acció decidida del grup socialista i la denúncia que vam presentar va obligar el govern a donar explicacions que, a més, van servir per culpar a tercers: com sempre, la culpa dels altres.

La pèrdua de les banderes és una mostra de la baixa qualitat de les platges: pocs serveis i poc cuidats, i te un incidència directa en el turisme que rebem que és un motor del comerç local i determina la qualitat de l’entorn d’oci per nosaltres i els nostres fills que som, en definitiva, qui paguem els impostos.

La nostra voluntat per a les platges, manifestada en els Punts Claus del Canvi positiu, és:

Recuperarem les platges per a la ciutadania, dotarem de nous serveis i millorarem els existents perquè puguin gaudir-se durant tot l’any. Aconseguirem que funcioni el servei de neteja viària i que aquest es correspongui al que paguem tots els ciutadans.

Retornant al dia d’avui, voleu saber, entre altres coses per que no ens donaran tampoc l’any vinent, el 2015, la bandera blava… Doncs una imatge val més que 1000 paraules: ací teniu la cloaca oberta al cel del Masnou…

0002

0003

0001


Mesures de barri: Ocata #Masnou #ElMasnou #Maresme @socialistes_cat #MUNICIPALS2015 #ElCanviPositiu #PSC

19/octubre/2014

Dins el document marc del programa electoral que els socialistes hem publicat a la web http://programaelectoralpscelmasnou2015.wordpress.com/ han estat definides tot un seguit de mesures de barri. Cada barri te les seves; alguns més altres no tantes, però per nosaltres totes són importants.

Volem conèixer la vostra opinió. Volem saber que en penseu i, sobre tot, volem comptar amb vosaltres per poder transformar de nou el Masnou.

Avui us preguntem per algunes de les mesures que hem previst pel Barri d’Ocata, així que escolliu les tres que creieu mes importants de forma que ens permeti prioritzar les accions de futur.

Aquest és una enquesta que dura una setmana. La propera setmana, un nou barri. Si voleu conèixer les mesures que hem previst fins ara poseu accedir a la pàgina Mesures de Barri del programa electoral. Aquestes mesures les anirem incrementant amb el vostre ajut i col·laboració.

Podeu complimentar-la també des de la web del Canvi Positiu.


Anàlisi del #PleMasnou d’ahir dijous 16 d’octubre al #Masnou #ElMasnou #Maresme @socialistes_cat #MUNICIPALS2015 #ElCanviPositiu #PSC

17/octubre/2014

Ahir dijous, com ja us vaig informar, érem convocats en sessió plenària per tractar temes importants.

A l’ordre del dia hi havia dos temes que vaig haver de defensat jo. El primer, l’aprovació del projecte del solar del carrer d’Almeria (podeu llegir ací la meva intervenció) que vam donar suport al haver acceptat totes les esmenes presentades i el segon, aprovar la continuïtat del servei de recollida de residus i neteja viària (podeu llegir ací la meva intervenció), que ens vam abstenir al no haver resolt els dubtes raonables que ens plantejava la possibilitat d’haver traspassat el topall màxim dels 18 mesos establerts per a les pròrrogues.

Abans de les mocions, en l’espai de preguntes de l’oposició vaig sol·licitar al Sr. Alcalde (podeu llegir ací la meva intervenció) que es pronunciés respecte si posarien al carrer els nous contenidors abans de tenir la nova contracta, el que per nosaltres seria una burda campanya de màrqueting amb risc per fer malbé els contenidors al fer-ne ús amb els antics camions o si be esperaria a tenir la nova contracta. La seva resposta va ser que si que els posaria abans, en una mostra que no confien en tenir el concurs de neteja resolt a temps. Un nou fracàs del govern d’ERC i CiU.

Dir-vos que, a més a més, les dos mocions que vam presentar els socialistes, la primera per la Defensa de la llei de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l’embaràs, i la segona Sobre el dret de remuneració als autors sobre els préstecs de les seves obres realitzades a biblioteques, es van aprovar per majoria.

Us facilito els plànols del projecte de l’aparcament que es construirà al carrer Almeria.


A %d blogueros les gusta esto: