.Esmenes al Pressupost Municipal del #Masnou: Bases d’Execució. Arguments i raons del #PSC #ElMasnou #Maresme @socialistes_cat #MUNICIPALS2015 #ElCanviPositiu

Tal i com us vam avançar ja el passat 4 de desembre, el proper dijous 11 a partir de les 20 hores, el govern durà la seva proposta de pressupostos i els socialistes presentarem i defensarem esmenes que creiem necessàries i importants per al bon funcionament del Masnou per a l’any 2015.

Bàsicament, hi ha dos blocs d’esmenes: les que fan referència a les Bases d’execució i les que fan referència a les partides de despesa. Aquestes darreres poden ser de dos tipus: despesa ordinària i inversions.

Podeu llegir les esmenes que presentem ací.

Cal dir que moltes vegades els grups presentem esmenes per condicional la política del govern, però d’altres, les fem per que es proposen canvis en la forma de treballar que fins al moment es feia sense donar explicacions o, simplement, sense un criteri clar.

Bases d’Execució

Estableixen els criteris bàsics per poder aplicar el pressupost per a l’any corresponent, des del disseny de les partides fins a subvencions nominatives. Tot allò que no estigui regulat a les Bases haurà de ajustar-se a la normativa més genèrica. Podeu llegir les Bases d’execució que presenta el govern clissant ací.

El nostre grup presenta 11 esmenes a les bases d’execució, de les quals, 4 suposen establir una major control sobre la despesa al exigir informe favorable de l’Interventor municipal per a la seva aprovació. Aquesta petició es realitza a les esmenes que afecten a la tramitació d’expedients de crèdit extraordinari o suplements de crèdit, als crèdits ampliables, a la generació de crèdits per ingressos i a la incorporació de romanents de crèdit.

Aquesta és doncs una mesura de major i millor control de la despesa.

Pel que fa a la resta d’esmenes a les bases tenim:

Esmena a la base 5 sobre Vinculacions Jurídiques. El govern pretén que tot el capítol 1 que correspon a les partides econòmiques de personal estigui vinculat; no estem d’acord i per això modifiquem el redactat.

Esmena a la base 25 sobre Autoritzacions i Disposicions de diners. Rebaixem l’import màxim de diners disponibles en metàl·lic de 3.000€ a 1.500€.

Esmena a la base 27 sobre Despesa de Personal. Molt es va debatre sobre el pagament dels Assumptes propis a la Policia local que inicialment van ser revocats pel govern i que més tard van haver de corregir ja que es tractava d’un acord obtingut mitjançant Conveni col·lectiu com ja us vam informar el seu dia. El nostre grup creu que és un acord extensible a tots aquells treballadors municipals que no puguin gaudir els dies d’assumptes pròpis per motius de força major i per això hem dissenya una fòmula que garanteix el seu cobrament de forma digna. Nosaltres des del govern sempre vem posar en valor el be més preciat de l’Ajuntament del Masnou: els seus treballadors. Ara, des de l’oposició, ho seguim fent.

Esmena a la base 29 sobre Règim Jurídic aplicable a Subvencions. Recuperem una subvenció molt important que el govern deixa de banda, com és la quota anual de l’Observatori  de Dones per un import de 2.000,00€, ja que es tracta de garantir la pervivència d’une eïna de denuncia del maltractament i la violència envers les dones.

Esmena a la base 35 sobre Bestretes de Caixa Fixa, on sol·licitem que quedi sense efecte la petició del govern de disposar d’una tarja de dèbit per import de 3.000€ per no estat justificada aquesta demanda.

Esmena a la base 58 sobre Indemnització de la defensa jurídica dels regidors, on el govern, sense justificar el motiu ni les conseqüències proposava el següent text:

Es podran considerar indemnitzables i, com a tal, reintegrables, les despeses de defensa i representació dels regidors derivades de la seva imputació en procediments penals en causes vinculades a l’exercici de les seves funcions, sempre que no es puguin considerar despeses realitzades en interès propi o en favor d’interessos aliens a l’interès general de l’Ajuntament del Masnou. Aquestes despeses seran les estrictament necessàries pel procés, i s’exclouen els imports abusius o excessius, servint de referència les tarifes del Col·legi d’Advocats de Barcelona.

Segons es desprèn de la jurisprudència del Tribunal Suprem, s’hauran de complir els següents requisits:

1) Despeses motivades per una inculpació directament causada per la seva intervenció com a regidor en una actuació administrativa o d’un altre tipus, realitzada en el compliment de les funcions legalment atribuïdes com a membre de la Corporació, o en compliment o desenvolupament d’acords dels òrgans municipals.

2) Que aquesta intervenció no hagi estat desenvolupada amb abús, excés o desviació de poder, o en convergència amb interessos particulars propis dels interessats o del grup polític o d’un altre tipus al que pertanyin, diferenciats dels interessos de la Corporació.

3) Que sigui declarada la inexistència de responsabilitat criminal per manca objectiva de participació o de coneixement en els fets determinants de la responsabilitat penal, la inexistència d’aquests, o el seu caràcter lícit.

I nosaltres reclamem retornar a la descripció anterior donat que desconeixem que comporta el canvi ni els seus motius:

L’ajuntament es podrà fer càrrec de la defensa jurídica dels regidors per raó del seu càrrec i en primera instància si així ho determina el plenari municipal. Cas que el regidor afectatpresenti una apel·lació, serà al seu càrrec la defensa. Cas que es declarés la culpabilitat per sentència judicial, el regidor haurà de fer efectives les despeses a què hagi fet front l’Ajuntament així com els interessos que es determinin.

Demà us explicarem les esmenes al pressupost general per regidories i les inversions que proposem, així com el seu argumentari.

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: