.(2)Esmenes al Pressupost Municipal del #Masnou: Partides de despesa. Arguments i raons del #PSC #ElMasnou #Maresme @socialistes_cat #MUNICIPALS2015 #ElCanviPositiu

Ahir us vam explicar les esmenes que fan referència a les Bases d’execució i avui us explicarem les que fan referència a les partides de despesa. Aquestes darreres poden ser de dos tipus: despesa ordinària i inversions.

Despesa Ordinària

Les partides de despesa ordinària són que que s’utilitzen per abonar els serveis i accions que es duran a terme en el periode corresponent. El pressupost de despeses puja a 21.471.884,00 és a dir vint-i-un milions quatre-cents setanta un mil vuit-cents vuitanta quatre euros.

Els fets més destacables d’aquest pressupost de despeses son dos:

  1. Preveu la rebaixa d’impostos aprovada el 2013 per l’oposició i que el govern d’ERC i CiU es van negar a aplicar el 2014 tant a clavegueram com a escombraries.
  2. S’externalitzen contablement tant les escoles bressol com l’escola de música ja que a partir de l’any vinent els preus els cobrarà directament el concessionari.

A tall d’informació, el resum despeses per capítols és el següent:

CAPÍTOL

CONCEPTE

IMPORT

1

DESPESES DE PERSONAL

9.300.000,00 €

2

COMPRA DE BÉNS I SERVEIS

7.790.496,10 €

3

INTERESSOS

248.029,00 €

4

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

1.402.611,90 €

6

INVERSIONS REALS

40.532,00 €

7

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

485.000,00 €

9

VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS

2.205.215,00 €

  TOTAL PRESSUPOST DESPESES

21.471.884,00

Les esmenes presentades pel PSC són:

Alcaldia (+1.000,00 €)

Defensem la reclamació aferrissada de la pacificació de la Nacional II i, tot i que ja hem aconsegut que imposin pantalles acústiques a una part del municipi, volem seguir garantint la tranquilitat dels nostes veins i veïnes. L’actualitzaciño de la web municipal ha de fer-se des partides d’altres regidories i no des d’alcaldia.

Denominació partida

Govern

Proposta PSC

Incr./Decre

Plataforma N-II i pantalles acústiques

0,00 €

4.000,00 €

+ 4.000,00 €

Actualitzar pàg WEB municipal

3.000,00 €

0,00 €

– 3.000,00 €

 Salut pública (+199,00 €)

El govern incrementa la partida de promoció de la salut a canvi d’eliminar la partida destinada al Pla de Drogodependència. Nosalñtres creiem que cal lluitar contra la droga amb el major nombre de mitjans possible.

Denominació partida

Govern

Proposta PSC

Incr./Decre

Actuacions de promoció de la salut

18.849,00 €

8.650,00 €

–  10.199,00 €

Pla Drogodependencia

0,00 €

10.000,00 €

+ 10.000,00 €

 Cultura (+7.678,00 €)

Creime en la cultura i per això proposem un increment de la partida destinada al Festival Ple de Riure que el govern de CiU i ERC volen reduïr.

Denominació partida

Govern

Proposta PSC

Incr./Decre

Activitats de promoció i conser del patrimoni

21.500,00 €

15.978,00 €

– 5.522,00 €

Despeses festival de teatre ‘Ple de Riure’

98.000,00 €

140.000,00 €

+ 42.000,00 €

Altres despeses de promoció cultural

20.000,00 €

12.200,00 €

– 7.800,00 €

Despeses teatre, música i dansa

98.000,00 €

77.000,00 €

– 21.000,00 €

 Igualtat (+13.740,00 €)

El Centre D’Informació i Recursos per a Dones (CIRD) fa una gran tasca d’asessorament i acompanyament a les dones, especialment a les que pateixen discriminacions i maltractaments. També dona suport a altrtes col·lectius discriminats. Nosaltres defensem que cal recolçar-lo més.

Denominació partida

Govern

Proposta PSC

Incr./Decre

Contractes del CIRD

28.717,00 €

42.457,00 €

+  13.740,00 €

 Serveis Socials (+88.900,00 €)

La nosrtra solidaritat amb els que pitjor ho estan passant ve de lluny. Volem seguir en la línia del Pla d’Acció social que vam encetar l’any passat i volem fer-ho amb més recursos.

Denominació partida

Govern

Proposta PSC

Incr./Decre

Ajuts socials

148.500,00 €

155.400,00 €

+ 6.900,00 €

Pla acció social

18.000,00 €

100.000,00 €

+ 82.000,00 €

 Solidaritat (+6.895,00 €)

En els momenst de crisi no podem deixar de banda la sol·lidaritat ni entre les persones ni els pobles, més si tenim present que es tracta d’una petita, molt petita, porció del pressupost.

Denominació partida

Govern

Proposta PSC

Incr./Decre

Promocions d’activitats de sensibilització

0,00 €

2.000,00 €

+ 2.000,00 €

Quota Coordinadora Catalana Aj. Sol. P

0,00 €

300,00 €

+ 300,00 €

Accions cooperació-convenis

29.200,00 €

33.795,00 €

+ 4.595,00 €

 Promoció Econòmica (+46.000,00 €)

L’altre gran element a dotar economicament és la Promoció Econòmica, es a dir, l’espai per promoura l’ocupació per a les persones del Masnou que no en troben feina. Els increments son alts però del tto necessaris per garantir feina.

Denominació partida

Govern

Proposta PSC

Incr./Decre

Servei d’inserció laboral

25.000,00 €

51.000,00 €

+ 26.000,00 €

Nous projectes dinamització

23.000,00 €

43.000,00 €

+ 20.000,00 €

 Serveis Centrals (-8.150,00 €)

El Masnou no pot permetre’s estar abonan dues quotes per a Associacions Municipalistes (FMC i AMC) ni la de l’Associació de Municipis per la Independència. Al marge de les polèmiques que han afectat a les dues primeres per la gestió irregular dels seus fons que en alguns casos ha afectat fins i tot al Masnou, els socialistes proposem que ens donem de baixa de les dues fins aconseguir un acord que permeti estar únicament en una.

Per part nostra estimem que la més idònia és la Federació de Muncipis de Catalunya amb una quota per a l’any 2015 de 4.312€, però com es tracta de forçar l’acord per una o altri amb un debat amb sentit comú –debat que no ha existit mai-, proposem deixar a zero la partida que, si s’escau, es dotaria més endavant.

Denominació partida

Govern

Proposta PSC

Incr./Decre

Quota Federació de Municipis de Cata i ACM

8.150,00 €

0,00 €

–  8.150,00 €

 Manteniment (-156.262,00 €)

El departament de manteniment és el gran mosntre del pressupost. El govern preveu increments que, en molts casos, no ha estat prou explicats o que, simplement, no hi estem d’acord. Per exemple, la neteja d’edificis municopals que l’any passat era de 200.000 euros i en aquest passa dels 400.000 euros. Sospitem que amaguen una externalització massiva del servei però, com sempre, la manca d’explicacions ens fa recuperar la proposta de l’any anterior.

Denominació partida

Govern

Proposta PSC

Incr./Decre

Manteniment i conservacio vies publiques

99.000,00 €

86.000,00 €

– 13.000,00 €

Aigua rieres pou i reg

8.500,00 €

2.000,00 €

– 6.500,00 €

Tractament de la fracció resta o rebuig

371.329,29 €

350.000,00 €

– 21.329,29 €

Despeses tractament orgànica

76.819,90 €

65.000,00 €

– 11.819,90 €

Neteja edificis municipals generals

54.735,00 €

40.000,00 €

– 14.725,00 €

Neteja edificis: escoles infantil i primària

250.000,00 €

185.112,19 €

– 64887,81 €

Neteja edificis: Ca n’Humet

22.000,00 €

15.000,00 €

– 7.000,00 €

Neteja edificis: Edifici Centre

80.000,00 €

70.000,00 €

– 10.000,00 €

Neteja edificis:equipaments cívics

19.000,00 €

12.000,00 €

– 7.000,00 €

 

REPARTIMENT DELS INCREMENTS I DECREMENTS

Un cop explicitades les partides a incrementar io les que proposem que siguin reduïdes, per a les regidories afectades les suposarà aquest canvi econòmic dins el muntant de diners que disposaven originàriament:

Denominació partida SUMA RESTA
Alcaldia

1.000,00 €

Salut pública

199,00 €

Cultura

7.678,00 €

Igualtat

13.740,00 €

Serveis Socials

88.900,00 €

Solidaritat

6.895,00 €

Promoció Econòmica

46.000,00 €

Serveis Centrals

-8.150,00 €

Manteniment

-156.262,00 €

TOTAL

164.412,00 €

164.412,00 €

 

Es detecta que bàsicament es retreu diners de les partides de Serveis Centrals i Manteniment, en la majoria de casos per traslladar la despesa a inversió.

Inversions

Les inversions son aquelles accions no ordinàries que es financien mitjançant diners no gastats d’anys anteriors (romanents de tresoreria) o de crèdits acordants amb entitats bancàries o Diputació de Barcelona. La Generalitat no paga ni te crèdit.

La nostra proposta pasa bàsicament per reduïr unes partides que no han estat prou justificades i, per contra, establir una sèrie de despeses que creiem molt importants basades especialment en demandes de persones i entitats del Masnou, i especialment les queixes reiterades de l’associació de discapacitats per l’estat dels carrers.

Denominació partida

Govern

Proposta PSC

Incr./Decre

MA 17000 61900 Millores entorn Natural

20.000,00 €

0,00 €

– 20.000,00 €

MP 17100 61900 Millores espais verds

24.000,00 €

0,00 €

– 24.000,00 €

CP 92900 62400 Adquisició Vehicle

15.000,00 €

0,00 €

– 15.000,00 €

MS 15010 62400 Adquisició Vehicle

15.000,00 €

0,00 €

– 15.000,00 €

MA 17020 62900 Accessibilitat platja

5.000,00 €

50.000,00 €

+ 45.000,00 €

MP XXXX XXXXX Millores Pça. Ramon y Cajal

50.000,00 €

+ 50.000,00 €

MS XXXX XXXXX Millora accessibilitat

250.000,00 €

+ 250.000,00 €

UB XXXX XXXXX Pas soterrat c/ Brasil

350.000,00 €

+ 350.000,00 €

TOTAL

79.000,00 €

700.000,00 €

+ 621.00,00 €

 

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: