Anàlisi del Ple del 23 de juliol de 2015 al Masnou

Ahir, tal i com us vam avançar, va tenir lloc el plenari ordinari del mes de juliol, el primer del mandat i el darrer abans del període estival. Va ser un plenari llarg degut a la gran quantitat de temes però –s’ha de reconèixer- de menys durada de l’esperada.

Com a resum del mateix, mostrar la nostra satisfacció per haver aconseguit l’aprovació de les esmenes del PSC a les modificacions a les inversions plantejades pel govern i també l’aprovació de la moció que vam presentar en nom de la UGT i que va ser defensada per la meva companya de forma molt satisfactòria i amb un resultat excel·lent.

Seguint amb l’ordre establert al plenari faré una breu explicació de cada punt:

3.- Modificació del pressupost número 10/2015 per crèdit extraordinari. 4.- Modificació del pressupost número 11/2015 per suplement de crèdit.

Els socialistes vam presentar esmenes sobre els canvis que el govern proposava per a les inversions i que donaven peu a aquestes modificacions pressupostàries. Podeu llegir íntegrament les esmenes ací.

Veiem oportuna la reforma dels accessos al camp de futbol però volíem que aquesta reforma s’acompanyés d’una solució definitiva per a la riera Sistres. També enteníem que l’amplitud de l’espai permetria ubicar el Casal dels Tres Barris, donat la centralitat d’aquest espai amb els barris afectats (Rosa Sensat, Bell Resguard i Amadeu I) i no pas dins el Bell Resguard que a més de perdre la centralitat podria ser un generador de conflictes.

Vam reclamar que el govern tingués en consideració que les inversions s’havien aprovat el desembre passat amb una majoria absoluta dels vots dels electes, que moltes de les modificacions feien referencia a projectes sense la mes mínima informació tècnica i valoració econòmica, motiu pel que caldria acompanya la petita memòria tècnica d’una descripció detallada de les obres o millores a realitzar i que la participació de l’oposició no pot limitar-se a les votacions, pel que caldria establir comissions de seguiment de les obres aprovades.

Els socialistes hi vam votar a favor

6.- Modificació relació de llocs de treball.

Vam demanar que es retirés d’aquesta proposta la fitxa 119, que actualment correspon al Cap de Manteniment ja que el canvi que proposaven no coincidia amb l’estructura organitzativa funcional, no complint amb el paràgraf amb el que el govern presenta la proposta “es tracta únicament de canvi de denominació de llocs de treball”. La regidora va admetre que hi havia una errada i la va corregir.

Tot i així no vam votar a favor d’aquest proposta per que no la creiem innocent ja que creiem que aquesta proposta no és només un simple “canvi de denominació”, sinó que és el primer pas per, en una nova –i propera- valorització de llocs de treball, poder dotar aquests llocs de major puntuació i per tant incrementar els sous.

Els socialistes ens hi vam abstenir

7.- Modificació article 5 i 15.4 apartat 1 de l’acord condicions laborals empleats i empleades públiques Ajuntament del Masnou.

Hi vam votar a favor

8.- Nomenament del Jutge/sa de Pau substitut/a.

Hi vam votar a favor

9.- Nomenament dels i les representants municipals per a diferents organismes.

Hi vam votar a favor

10.- Aprovació inicial de la modificació parcial del vigent Reglament orgànic municipal (ROM) de l’Ajuntament del Masnou per a la introducció d’un nou títol sisè relatiu al personal directiu professional

Des del nostre grup es van presentat esmenes que no van ser acceptades i vam votar en contra. Podeu llegir íntegrament les esmenes ací.

Val a dir que amb aquesta modificació del ROM el govern vol crear la figura de Gerent, figura amb la que el nostre grup, d’entrada, estaria d’acord, però no de qualsevol forma.

Nosaltres amb les esmenes volíem que hi hagués transparència tant en la designació com en el seu cessament, que la persona que ostentes el lloc fos funcionari i que a més, aquest canvi no servís per establir directors de servei per sobre d’aquells funcionaris que culminessin regidories.

Els socialistes hi vam votar en contra

12.- Aprovació del pagament a l’avançada al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, de la totalitat de la minuta corresponent a l’any 2015.

Hi vam votar a favor

13.- Acceptació de les renúncies de subvencions atorgades a entitats de solidaritat i cooperació, any 2014.

Hi vam votar a favor

14.- Resolució del recurs de reposició interposat per l’empresa Transports Urbans del Masnou, SL contra l’acord del Ple de data 14 de maig de 2015 en virtut del qual s’aprova l’actualització de preus del compte d’explotació del servei de transport urbà.

Hi vam votar a favor

15.- Suggeriments i preguntes adreçats a l’Equip de govern

Vaig fer tot un seguit de preguntes al govern sobre temes del municipi com les problemes del Parc de Vallmora amb l’increment dels Horts il·legals o la no finalització del carrer adjacent, els problemes amb les dutxes a la platja, l’embargament dels Ajuts Socials o el Tancament del CAP i consultoris d’estiu per la generalitat.

Podeu llegir les preguntes ací.

Mocions

16.- Moció presentada pels grups municipals d’ERC-AM-MES-AM, CiU, C’s, CUP-PA, ICV-EUiA-E, PSC-CP i PP per a l’adhesió a la declaració del Maresme 2015.

Hi vam votar a favor.

17.- Moció presentada pel Grup Municipal del PSC-CP de suport a la creació de la prestació “Garantia+55”.

Hi vam votar a favor

Podeu llegir la moció ací.

18.- Moció presentada pel Grup Municipal de la CUP-PM de rebuig a la llei de seguretat ciutadana.

Tot i estar d’acord amb la part expositiva i amb bona part de les propostes d’acord, vam presentar esmenes i la CUP ens va acceptar l’esmena tercera, però no pas les altres, el que ens va obligar a abstenir-nos, especialment per recollir una esmena d’ERC que abundava en la desobediència municipal a la Llei. Possiblement presentem a setembre una moció de rebuig d’aquesta llei amb menys judicis de valor i, evidentment, amb la voluntat de canviar la llei.

Podeu llegir la moció ací.

Podeu llegir les nostres esmenes ací.

19.- Moció presentada pel Grup Municipal de la CUP-PA en nom de la Plataforma ciutadana per un nou model de la gestió del litoral.

Hi vam votar a favor.

20.- Moció presentada pel Grup Municipal d’ICV-EUiA-E sobre el transport urbà municipal.

Hi vam votar a favor.

Hi vam presentar esmenes que van ser rebutjades i que vam preferir retirar i no posar-les a votació per evitar que amb una majoria es modifiques la moció sense la voluntat del ponent, fet que es va agrair des del grup d’ICV-EUiA-E.

Podeu llegir la moció ací.

Podeu llegir les nostres esmenes ací.

21.- Moció presentada pel Grup Municipal de C’s per garantir que les banderes oficials de la vila onegin en tot moment.

Hi vam votar a favor.

Pels socialistes, aquesta és una moció neutra en la seva construcció però molt crítica en el fons ja que demana complir la llei de banderes que l’Ajuntament no compleix. També demana la retirada de les estelades dels fanals públics.

Pel nostre grup, la transgressió continuada de determinades normes i reglaments per part de l’Ajuntament és un símbol de tarannà poc democràtic. La permissivitat amb determinats col·lectius afins que incompleixen les ordenances municipals denota una manca de rigor i un alt grau de sectarisme.

Vam demanar al Sr. Alcalde que, de debò, fes d’alcalde de tots i no nomes d’uns quants, i compleixi i faci complir la legislació.

També en vam adreçar al Secretari de la corporació i a la resta de funcionaris de l’Ajuntament del Masnou per dir-los que tenen el nostre grup al seu costat, per recolzant-los i defensant-los, i per això els vam demanar que romanguin fidels a l’esperit del text de la Constitució i resta de normativa aplicable autonòmica i europea.

Els socialistes desitgem que les seves actuacions es fonamentin en decisions objectives i els encoratgem que demanin per escrit qualsevol ordre si creuen que aquesta els força a actuar de forma il·legal, impròpia o no ètica.

Podeu llegir la moció ací.

Podeu veure íntegrament el video del plenari ací.

Podu també llegir el breu resum que ha publicat el departament de comunicació de l’Ajuntament, ací.

Anuncios

One Response to Anàlisi del Ple del 23 de juliol de 2015 al Masnou

  1. […] Los socialistas creemos que es importante para este barrio y el resto de barrios afectados, que sea consensuada la ubicación del “Casal dels tres Barris“ de acuerdo con el compromiso adquirido con este partido político por parte del gobierno y del que ya os informamos. […]

    Le gusta a 1 persona

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: