El Subdelegado de Ciudadanos del Maresme, nombrado cargo de confianza por ERC en El Masnou

30/mayo/2016

Ya lo avanzamos hace unos días en otra noticia y también en la revista municipal pero ahora quedó confirmado definitivamente: el Sr. Luis Tejedor Fabregat, Subdelegado Territorial del Maresme de Ciudadanos y presidente de este partido en El Masnou ha sido nombrado cargo de confianza por el Alcalde del Masnou, Sr. Jaume Oliveras a propuesta de la regidora de Seguridad Ciudadana, Sra. Silvia Folch, ambos de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), lo que presupone un pacto tácito entre ambas formaciones políticas.

El Sr. Tejedor coordina todas las actividades de Ciudadanos en la comarca del Maresme y especialmente en El Masnou, donde gestiona la organización, coordina los eventos y se encarga de subir los contenidos a las diferentes plataformas. No se trata, pues, de un don nadie, sino de un puntal fundamental de la estructura de Ciudadanos en la comarca, y ahora tambien cargo de confianza del Alcalde de ERC

Creemos que tanto Ciudadanos como ERC deben unas explicaciones públicas a la ciudadanía en general y a sus votantes en particular ya que dicho acto se contraviene con lo que ambos partidos hacen y dicen públicamente.

Anuncios

Sobre la Nota Informativa del govern del Masnou arran de la denuncia pública per assetjament laboral.

27/mayo/2016

Vista la Nota informativa del govern del Masnou per rebatre la denuncia pública d’assetjament laboral que vaig fer la setmana passada al meu bloc i al Masnou Viu d’aquest mes, m’agradaria fer unes puntualitzacions ja que la mateixa, en comptes d’aclarir els fets i proposar solucions als greus fets denunciant, trasllada una cortina de fum i obvia les mes importants. Si m’ho permeten, rebatre una a una les explicacions del govern del Masnou:

Respecte a les acusacions d’assetjament laboral, no consta a l’Ajuntament cap denúncia d’aquestes característiques. Per aquest motiu, i arran de l’escrit esmentat, l’alcalde ha adreçat un escrit al senyor Suñé instant-lo a que, si té indicis clars d’aquesta situació, utilitzi les vies i els procediments establerts al protocol d’actuació en casos d’assetjament laboral i presenti la corresponent denúncia.

L’assetjament laboral nomes pot denunciar-se a instància de la part afectada i amb proves fefaents, per tant, no soc jo la persona que ha de recavar els indicis ni presentar la denuncia, sinó la persona que ha patit l’assetjament. Em consta que aquesta denuncia ha estat presentada davant magistratura de treball i, per tant, està en fase de tramitació. Si l’Ajuntament en te o no coneixement de la denúncia és un element que no puc contrastar però si que saben l’existència d’aquest assetjament donat que son membres del propi govern els principals responsables del mateix.

El Reglament de la segona activitat de la Policia Local ha estat aprovat per una àmplia majoria de 17 regidors en el plenari municipal del passat 19 de maig de 2016, i va ser consensuat i aprovat prèviament per unanimitat per part de tots els sindicats en la mesa de negociació del personal funcionari. L’acollida a les propostes que recull aquest reglament, sempre que es donin les circumstàncies que preveu la llei, és de caràcter voluntari per part dels treballadors.

Cert, però aquesta informació ni rebat ni contradiu el que jo he denunciat. Les propostes inicials del govern establien la incoació d’ofici del procediment en arribar a una determina edat i capacitaven a l’Alcalde a decretar el pas forçós a la segona activitat de qualsevol policia. Aquesta proposta va ser rebutjada per tots els sindicats excepte el CSIF i al final va quedar aparcada. El resultat del reglament s’allunya totalment de la voluntat inicial del govern.

El caporal de sala remogut de les seves funcions ocupava un lloc intern de lliure designació per part de l’alcalde. Aquesta persona ha manifestat insults i amenaces públiques i per escrit envers les persones que estaven negociant el Reglament de la segona activitat de la Policia Local.

Els Caporals de Sala son figures que tenen una dependència jeràrquica directa del Cap de la Policia, que és la persona que proposa a l’Alcalde qui ocupa o deixa d’ocupar aquest lloc, sempre amb causes objectives i vinculades al correcte desenvolupament de la feina. L’Alcalde signa el decret d’acord amb la proposta del Cap de la Policia. No és un càrrec polític i, per tant, no tenen una dependència jeràrquica directa ni de l’Alcalde ni de ca altre electe i les ordres les reben directament del Cap de la Policia o dels seus superiors jeràrquics directes.

En reunió mantinguda amb la Regidora Silvia Folch, aquesta va manifestar que el Cap de Sala havia estat remogut del seu lloc de treball per incompliment reiterat de la seva tasca al haver estat incapaç de coordinar la Sala i haver desobeït les ordres directes que aquesta regidora li havia donat. Va dir que no era per un fet puntual sinó per una actitud continuada en el temps. Personalment vaig dubtar d’aquestes afirmacions i vaig exigir que fossin demostrades i la regidora es va negar. A més, va manifestar que per les declaracions que aquesta persona havia fet en una xarxa social –dins l’àmbit privat- li obririen un expedient per esbrinar si hi podia haver qualsevol tipus de responsabilitat però que els dos temes no eren vinculats.

En la Nota explicativa dona a entendre que hi ha una vinculació entre els dos temes i, per tant, és una informació esbiaixada, capciosa i que manca de la més absoluta veritat, cosa que d’aquesta regidora ja no ens estranya.

El procediment de substitució del lloc de treball de caporal de sala s’ha dut a terme d’acord amb el procediment habitual que marca la legislació i obert a totes les persones que ocupen lloc de caporal de la policia local del Masnou.

Cert. Aquest procediment s’ha obert però nomes s’ha presentat una persona, donat que la resta de policies que havien pogut presentar-se han rebutjat ser partícips de la conxorxa. A més, la persona que ha estat nomenada no ha estat avalada per cap informe del Cap de la Policia que acrediti objectivament la seva idoneïtat per desenvolupar la tasca encomanada i en canvi si que podem afirmar que el seu nomenament ve donat per una decisió política donat el fet que aquesta persona és, a més, el president de Ciutadans al Masnou.


Assetjament laboral per un acord entre ERC i Ciutadans al Masnou

19/mayo/2016

Recentment, determinades accions i decisions del govern del Masnou ens amoïnen i molt, ja que mantenen tots els símptomes d’assetjament laboral sobre persones que, a més de la seva provada professionalitat i treball, no han donat cap argument ni motiu objectiu per a ser tractats d’aquesta forma.

No ésser convocats a reunions, no ser informats de canvis de treball, ser apartats dels espais de poder legítims que els corresponen o destinar-los a tasques per sota de les seves responsabilitats son unes poques de les humiliacions a les que estan essent sotmeses aquestes persones des de principis de mandat.

I ningú no ha dit res. La por a les represàlies plana sobre els afectats…

La darrera, però, supera amb escreix el que hom està disposat a suportar. El govern del Masnou, i en el seu nom la Sra. Silvia Folch, ha maniobrat per forçar als policies a poder ser remoguts del seu lloc de treball, com si destorbessin, en arribar a una determinada edat. La tasca de la majoria de sindicats ho ha impedit tot i l’esforç i l’empeny del representant del CSIF, que donava suport a les tesis del govern.

Les queixes del col·lectiu, encapçalades per un caporal, han suposat la seva destitució del càrrec de Cap de Sala, un lloc de confiança del cap de policia. Els arguments de la regidora, gens objectius, parlen de pèrdua de confiança, però son mentida: darrera hi ha un càstig envers aquesta persona per la seva fermesa a no ser doblegat en la defensa del col·lectiu.

I també hi ha un premi. El representant del CSIF, serà compensat per la seva aquiescència, mal·leabilitat i seguidisme envers les decisions del govern amb el seu nomenament com a nou càrrec de confiança.

Aquesta persona és, a més, President de Ciutadans del Masnou, màxim representant d’aquesta formació al Maresme i marit d’una regidora de Ciutadans a l’ajuntament i suposa, a totes llums, l’avançament d’un acord polític entre ERC i Ciutadans al Masnou.

Aquest és el preu de l’acord.


A %d blogueros les gusta esto: