Sobre la Nota Informativa del govern del Masnou arran de la denuncia presentada davant la Fiscalia Anticorrupció per presumpta prevaricació en el procés de funcionarització.

Vista la nota informativa del govern del Masnou arran de la denuncia presentada davant la Fiscalia Anticorrupció per presumpta prevaricació en el procés de funcionarització, m’agradaria fer unes puntualitzacions ja que, com acostuma a ser habitual en aquest govern, en comptes d’aclarir els fets i proposar solucions als greus fets denunciant, trasllada una cortina de fum i obvia les mes importants. Si m’ho permeten, rebatre una a una les explicacions del govern del Masnou:

El plenari de dijous passat vaig fer públic que el 30 de maig havia presentat denuncia davant la Fiscalia Anticorrupció per presumpta prevaricació en el procés de funcionarització contra l’Alcalde del Masnou, Sr. Jaume Oliveras, la Tinent d’Alcalde Silvia Folch i els funcionaris que haguessin avalat els processos de funcionarització.

Podeu llegir ací la intervenció que volia fer i que no va poder ser davant de l’actitud poc democràtica del Sr. Oliveras. Dit això, passem a rebatre la nota del govern:

El procés de funcionarització de personal laboral fix iniciat l’any 2014 per l’Ajuntament del Masnou ha estat en tot moment correcte i s’ha realitzat d’acord amb els procediments legals establerts.

No. Tal i com he denunciat davant la Fiscalia Anticorrupció, l’Ajuntament del Masnou ha obviat una sèrie de requisits imprescindibles al permetre que persones que no compleixen amb els mateixos poguessin participar en aquest procés.

D’acord amb la Disposició transitòria Segona de l’EBEP, nomes poden participar el personal laboral fix que obtingués aquesta categoria abans del 13 de maig del 2007 i que desenvolupi tasques de funcionari.

Aquests processos han de fer-se de forma restringida i amb moderació i no com el que ha fet l’Ajuntament que ha convertit el procés en un frau de llei.

En aquest sentit cal recordar la jurisprudència del TC (Sentència 302/1993, de 9 de novembre), en el sentit  de que «la promoción interna de los funcionarios a través del trabajo, no puede confundirse con una patente para excluir la vigencia de los principios constitucionales, de modo que nada permite al legislador estatal o autonómico transgredir los límites que la Constitución impone a su libertad de configuración normativa, y menos cuando está en juego un derecho con rango fundamental como el de la igualdad de acceso de todos los ciudadanos a las funciones públicas».

Aquest procés forma part d’un dels múltiples processos iniciats pels ajuntaments a partir de l’aprovació de l’LRSAL (Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local, 2013), que obliga a que determinats llocs de treball siguin ocupats per personal funcionari.

No. Aquest procés res te a veure amb l’aprovació de LRSAL, norma posterior a l’EBEP i que, si be és cert que a la Disposició Derogatòria anul·la la disposició addicional segona i la disposició transitòria setena de la Llei 7/2007 (EBEP), res no diu –i per tant manté el vigor- de la disposició transitòria segona que estableix els requisit ineludible de la data esmentat anteriorment.

De fet, el RD 5/2015 pel que s’aprova el text refós de l’EBEP i que incorpora els canvis establerts per la LRSAL, manté la disposició transitòria segona en els mateixos termes i condicions que al 2007, que es a la fi la norma que s’ha conculcat.

Al llarg de tot aquest procés, l’Ajuntament del Masnou ha comptat amb l’assessorament de diferents organismes supramunicipals, com la Diputació de Barcelona o la Federació de Municipis de Catalunya.

No. Enlloc hi consta cap informe, document, nota, o altri  de qualsevol entitat supramunicipal que acrediti que el procés s’ajusta a norma. En una maniobra de confusió, el govern del Masnou vol fer creure que la cessió de tècnics per a participar dins els tribunals d’avaluació suposa l’acceptació tàcita del procés i no és així.

La documentació emesa pel departament de Recursos Humans manca d’informació concreta, específica i imprescindible per que qualsevol de les persones membre del Tribunal d’avaluació pogués discriminar el personal que compleix del que no compleix. Ací rau el frau de llei i res te a veure amb que hagi hagut funcionaris o tècnics d’altres administracions en el procés de selecció.

L’alcalde del Masnou ha convocat pel proper dimarts una Junta de Portaveus extraordinària per tal de tractar aquesta qüestió amb la resta de grups municipals.

Cert. Avui a la tarda, a partir de les 19:00 hores hi ha convocada la Junta de Portaveus i es tractarà aquesta qüestió.

El Govern Municipal vol manifestar la seva confiança en els seus equips tècnics i al conjunt dels seus treballadors municipals en la tasca que duen a terme.

Jo també m’adhereixo en donar suport en aquelles persones que desenvolupen la seva tasca amb professionalitat i voluntat de servei amb ple respecte de la legalitat. Els que no ho fan així han de saber que no tenen el meu suport ni el del partit que represento.

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: