Ningú conjuga el verb dimitir al Masnou (5/6)

Seguim amb la intervenció de la Regidora Sra. Folch en el plenari del passat 16 de juny. Podeu llegir ací les entrades 1, 2, 3 i 4 d’aquesta sèrie.

Cinquena part de la intervenció de la regidora Silvia Folch

Aquesta, part de la intervenció es un resum de les seves explicacions i, per tant nosaltres farem també un breu resum per tancar.

Cap irregularitat ni vici hi ha en el procés de funcionarització

Primer vici greu: l’Ajuntament va modificar el catàleg de llocs de treball l’any 2014, moment en que va determinar els llocs que havien de ser coberts per funcionaris, el que és el mateix, va decidir de forma unilateral qui podria accedir a funcionari mitjançant la funcionarització, sense tenir present el que estableix l’EBEP.

Segon vici greu: Hi ha, a més, una permissivitat excepcional donat que es permet que hi participin en aquest procés persones que van incorporar-se a l’Ajuntament a partir de l’any 2011 pel han participar persones que no compleixen cap dels requisits.

Tercer vici greu: La majoria d’aquestes persones no van assolir la condició de personal laboral fix abans de la data de promulgació de l’EBEP, el que els impediria participar en el procés, fet que hem destacat ja anteriorment.

Quart vici greu: Aquest procés no ha gaudit de les garanties establertes pels processos de selecció per a personal funcionari i, per exemple, els exàmens han estat elaborats al propi ajuntament i no han vingut en sobre tancat des de l’Escola d’Administracions Públiques o la Diputació de Barcelona, com és la pràctica correcta, o que en alguns casos, els membres del tribunal qualificador no disposaven de la titulació o coneixement adients per poder avaluar a els coneixements de determinats persones examinades.

Totes les persones eren laboral fix i no hi incompliment de cap normativa

Com ja hem explicat en anteriors notícies, l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP) estableix, a la Disposició transitòria segona, que per poder participar en els processos de funcionarització les persones han de complir els següents requisits:

  1. Ser personal laboral fix
  2. Haver adquirit aquesta condició abans del 13 de maig del 2007.
  3. Que desenvolupi tasques de funcionari

Les tres condicions son requisits ineludibles i en el cas que ens ocupa, a més d’errors greus en la documentació que impedeixen garantir que totes les persones que van participar eren laborals fixos, gairebé la meitat van adquirir aquesta condició molt més enllà de la data estipulada a la llei, el que suposaria la seva impossibilitat de participar.

A manca de regulació autonòmica ha estat el ple qui ha pres la iniciativa per garantir la seguretat jurídica dels treballadors

La manca de normativa autonòmica no eximeix l’ajuntament de complir amb l’EBEP. El procés de funcionarització descrit en aquesta norma només és aplicable a “El personal laboral fijo que a la entrada en vigor del presente Estatuto esté desempeñando funciones de personal funcionario”, és a dir, que estigues desenvolupant tasques de funcionari en aquella data.

One Response to Ningú conjuga el verb dimitir al Masnou (5/6)

  1. […] ara toca la darrera, la de l’Alcalde Sr. Oliveras. Podeu llegir ací les entrades 1, 2, 3, 4 i 5 d’aquesta […]

    Me gusta

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: