Resumen del Patrón de la Policia del Masnou: “Windows no es original”

30/septiembre/2016

img_5417

Anuncios

¡Sé fuerte Pedro!

29/septiembre/2016

IMG_3942

Sí, sé fuerte Pedro.

Sé fuerte, por los millones de personas que confiaron su voto a los socialistas para cambiar España.

Sé fuerte, por los cientos de miles de militantes y simpatizantes que te auparon a la secretaría general para abrir las ventanas del partido socialista.

Sé fuerte, por los miles de personas que representan a los socialistas en los municipios, a pie de calle, porque tu firmeza es nuestro orgullo.

Sé fuerte, por los cientos de personas que te apoyamos de forma abierta e indisimulada ante los ataques que llegan de todos los lados y que seguimos pensando que el tiempo nos dará la razón.

Sé fuerte, por las decenas de personas decentes que te acompañan en las listas y que trabajan a tu lado día tras día.

Sé fuerte, por las personas que han permanecido a tu lado en la Ejecutiva Federal contra viento y marea.

Sé fuerte, por tu familia y tus amigos que te apoyan, te quieren y te respetan.

Sé fuerte, por ti, porque la dignidad de tus actos será tu recompensa.

¡Pedro, sé fuerte!

Porqué, la última vez que un político deseo a otro esa misma firmeza era para que no hablase, y yo por el contrario, deseo que hables, que hables mucho para convencer, para cambiar.

¡Sé fuerte Pedro!

Porqué tu fortaleza será la nuestra. Y porque nuestra voz será la tuya.

¡Sé fuerte Pedro!, sé fuerte…


Resum del Plenari de dijous 22 de setembre de 2016 al #MASNOU #PLEMASNOU

24/septiembre/2016

El plenari va iniciar-se amb l’absència d’una regidora per la mort d’un familiar, fet que va condicionar el desenvolupament de l’ordre del dia al mancar el govern de majoria. En tot cas res va impedir el normal desenvolupament de l’acte.

Aquest, com he dit, va transcórrer amb normalitat fins a arribar la meva intervenció al torn de preguntes. Amb un to moderat però sever vaig interpel·lar a tots els regidors presents a la sala. Cares de complicitat, d’interès i de neguit. Podeu llegir la meva intervenció ací.

El més fort, però, era encara per arribar.

Van anar passant les diverses intervencions i va arribar el torn de Sandra Miras, portaveu de les CUP que va plantejar una sèrie de qüestions sobre unes probes per dotar una plaça per manteniment.

Sembla ser que les bases del concurs recollien que el resultat s’establiria pel sumatori de les probes 2,3 i 4 i que en realitat i contradient les bases, havien comptabilitzat la proba 1. Una persona afectada havia requerit en diverses ocasions la modificació del còmput i finalment havia rebut una carta certificada de l’ajuntament.

En aquesta carta, a més de confirmar-li que hi havia una error en el còmput i que n’eren conscients, li deien que no canviarien el resultat i que anés a la justícia. El mateix modus operandi que ja hem denunciat altres vegades…

Això suposa, ja, un fet gravíssim –un de nou a Recursos Humans- per menystenir un ciutadà i, tot i tenir raó, no voler modificar un resultat d’una convocatòria; però no és el pitjor.

El pitjor és que juntament amb la resposta i per justificar-se, van incorporar la taula dels resultats de la convocatòria, incloent-hi els noms, cognoms i DNI de tots els participants, saltant-se el que disposa la llei Orgànica de Protecció de dades (LOPD).

El veí que va rebre la carta –Daniel, si no recordo malament-, va parlar en acabar el plenari i va treure els colors al govern i a la cada vegada més qüestionada regidora Silvia Folch, que va d’entrebancada en entrebancada comprometent cada vegada més el futur d’aquest govern.

Per entendre la gravetat de la filtració de dades heu de saber que estem davant la presumpta infracció de l’article 10 de la LOPD tipificada com a greu a l’article 44.3.d) de la mateixa llei. Aquestes infraccions tindran sancions de entre 40.001 a 300.000 Euros.

Precisament, la resolució R/01393/2014 de l’Agencia Española de Protección de Datos va condemnar l’Ajuntament de Tudela per un motiu molt similar al haver enviat a un ciutadà una resolució a la que figurava una relació amb dades de les persones que havien demanat la devolució i incorporant el nom i cognoms, el domicili i el DNI.

Aquesta resolució diu: Se imputa al Ayuntamiento de Tudela la infracción del artículo 10 de la LOPD que dispone lo siguiente: “El responsable del fichero y quienes intervengan en cualquier fase del tratamiento de los datos de carácter personal están obligados al secreto profesional respecto de los mismos y al deber de guardarlos, obligaciones que subsistirán aun después de finalizar sus relaciones con el titular del fichero o, en su caso, con el responsable del mismo.”

El que, per a l’esmentada agència en consecuencia, el Ayuntamiento de Tudela al llevar a cabo dicho tratamiento de datos de carácter personal procedió a difundir los datos personales de los afectados en un procedimiento de “ A.A.A.”. Por tanto, se incumplió el deber de secreto con la revelación de datos personales a terceros con motivo de la divulgación en cuestión, que puede calificarse como un incumplimiento de lo dispuesto en la normativa de protección de datos; quedando acreditado en el expediente que los datos personales de varias personas entre los que figuran los del denunciante en poder del Ayuntamiento de Tudela fueron difundidos sin consentimiento ni habilitación legal para ello, por lo que ha de entenderse vulnerado el deber de secreto que impone el artículo 10 de la LOPD.

I, per tant, el hecho constatado de la difusión de datos personales especialmente protegidos fuera del ámbito del denunciado, establece la base de facto para fundamentar la imputación de la infracción del artículo 10 de la LOPD.

Seguirem atentament la evolució d’aquet nou fet greu…


¡30 años juntos!

13/septiembre/2016

_xmp1960

El sábado 13 de septiembre de 1986, Pili y yo nos casamos en Alella. Hace, ya 30 años…


A %d blogueros les gusta esto: