Modificació d’impostos i taxes per a l’any 2018 i nova taxa pels Residus Comercials al plenari del 27/10/2017

Al Plenari del passat 27 d’octubre el govern d’ERC i PDeCAT van proposar l’aprovació de la modificació de les ordenances fiscals referents als impostos i taxes per a l’any 2018, proposta a la que els socialistes del Masnou vam proposar un total d’onze esmenes, una a impostos i deu a taxes que podeu consultar ací.

Dir-vos que els pressupostos, que també s’havien d’aprovar el mateix dia, van ser retirats per l’Alcalde per manca de suports, ni tants sols dins el propi govern, especialment pel que fa a Recursos Humans, però això ja ho explicarem més endavant.

Vam votar en contra per que no van acceptar cap esmena de les presentades però, principalment, per la proposta de la nova Taxa de Recollida Comercial, proposta que es vasa en un informe tècnic que pel nostre grup és esbiaixat i poc profund de la realitat del Masnou com ja demostrarem més endavant. Podeu consultar l’informe ací.

Efectivament, el tret més importats a destacar de les ordenances es aquesta nova taxa. En aquest sentit volem manifestar que estem d’acord amb la proposta de segregar la recollida Comercial de la recollida domiciliària, però el la presentada pel govern vam detectar descompensacions molt grans en els comerços i crèiem adient ajustar les quotes tant en la tipologia com en els imports i així les vam demanar al govern, petició que va rebutjar.

Bàsicament detectem errades greus en la Quota Tributària Fixa, i també en les Tipologies i les Subdivisions de les mateixes.

A la Quota Tributària Fixa vam proposar modificar-la, incrementant la proposa del govern que suposa una quantitat fixa de 34,41 Euros per una de 50€.

El càlcul d’aquesta quota fixa s’obté per la operació de dividir els costos derivats de la recollida de residus (276.587,94€) amb el nombre d’unitats generadores de residus (11.953 u.) tal i com explica l’informe tècnic.

Al nostre entendre a l’hora de fer aquest càlcul no han estat quantificats molts serveis que realitza l’Ajuntament i que podrien suposar una diferència de entre els 130.000€ i els 190.000€ a l’any, el que obligaria a calcular de nou el cost de la quota fixa en l’import estimat de 50€ que proposem i que suposa el primer error greu de la taxa.

Respecte a les Tipologies i les Subdivisions de les mateixes, els socialistes estimem que les quantitats que el govern estableix per a pagar per a cada comerç estan molt descompensades tant en la tipologia com en els imports i per tant proposem canvis tant a la quota tributària final, que inclou la part fixa i la part variable així com noves denominacions i tipologies.

El primer que hem detectat és que per a realitzar l’estudi, tal i com mostra la taula de la pàgina 60 de l’estudi,  dada que creiem excessivament petita per la importància de l’estudi on s’hauria d’haver entrevistat a TOTS els comerços de la Vila. Volem destacar els diferents estudis que proposa l’Agència de Residus de Catalunya que avalen aquesta decisió.

Aquesta manca de visió global del comerç del Masnou genera el segon greu error de la taxa: es planteja que hagi tipologies que es subdivideixen per la superfície i altres no ho facin, o subdivisions per llits o alumnes clarament insuficients.

Per que ho entenguin, pel govern del Masnou existeix una diferència entre una fruiteria o peixateria menor de 50 m2 i les més grans d’aquesta mida però no existeix cap diferència entre els bars musicals, acadèmies, consultoris mèdics o escoles bressol, tinguin la mida que tinguin.

O els centres d’ensenyament on nomes hi ha de menys de 500 alumnes o de més d’aquesta xifra.

O un altre exemple, més flagrant si m’ho permeten. Les residències.

Pel govern del Masnou només hi ha dos tipus de residències, les que tenen menys de 50 llits o les que en tenen més; i per tant pagaran el mateix les residències que tinguin 51 llits que les que tinguin 150. Un dels principals problemes de residus que tenim són els bolquers i els principals generadors d’aquests residus en son les residències, i d’aquestes en tenim unes poques. Tenint en compte que la mitjana de canvi de bolquers podria estar en tres al dia per cada llit i que cada bolquer residual tingués un pes de 1 quilo, cada llit suposen tres quilos d’aquest residu; doncs segons la proposta del govern, pagarà el mateix la residencia de 51 llits que genera 153 quilos diaris de residu que la residència de 150 llits que genera 450 quilos diaris.

Un altre element no valorat és la concentració d’establiments com pot ser el Mercat Municipal que hauria de disposar d’una valoració diferenciada.

Pel nostre grup és del tot injust i, el que és pitjor, irreal.

Els socialistes proposem que totes cotitzin per les superfícies en base a la taula que vam presentar i sobre la que proposem un índex corrector per que s’apliqui segons correspongui en el càlcul final del preu de la taxa.

D’aquesta forma proposem subdivisions en superfície més reals com són

 • Fins a 50 m2
 • de 51 a 100 m2
 • de 101 a 250 m2
 • de 251 a 500 m2
 • de 501 a 1.000 m2
 • de 1.001 a 2.000 m2
 • de 2.001 a 3.000 m2
 • més de 3.000 m2

Subdivisions per alumnes:

 • Fins a 100 alumnes
 • de 101 a 200 alumnes
 • de 201 a 300 alumnes
 • de 301 a 400 alumnes
 • de 401 a 500 alumnes
 • de 501 a 600 alumnes
 • Més de 600 alumnes

O subdivisions per llit:

 • Fins a 25 llits
 • de 26 a 50 llits
 • de 51 a 100 llits
 • de 101 a 150 llits
 • Més de 150 llits

Aquestes son subdivisions que ajusten molt mes les característiques dels comerços de la Vila i, per tant, farien d’aquesta taxa una proposta més justa i assenyada, però que la seva no incorporació suposa descompensacions molt grans en els comerços.

D’altra forma trobem a faltar propostes destinades a la reducció i prevenció de residus municipals que poden emprendre els establiments per a reduir els residus i, per tant, abaratir costos, com per exemple les que proposa l’Agència de Residus de Catalunya al document “Accions de prevenció de residus municipals promogudes pels ens locals a Catalunya i a Europa”, a la Taula 7 de la pàgina 47.

El nostre grup analitzarà detingudament la proposta i parlarà amb els comerços afectats per si fos adient presentar cap tipus de recurs.

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

A %d blogueros les gusta esto: