El Masnou sí tindrà pressupostos pel 2019.

14/febrero/2019

A diferència del que ha passat amb els pressupostos més socials dels darrers anys a Espanya presentats pel govern socialista de Pedro Sánchez, al Masnou si que hi haurà pressupostos per que, a diferència de l’Estat, a la nostra vila, tot i estar a l’oposició, els socialistes creiem que cal garantir els serveis bàsics i prestar els serveis amb condicions, governi qui governi.

En aquesta línia els socialistes vam exigir en el plenari de gener que el govern fes l’intent de presentar-los davant la seva renuent posició inicial per a la recerca de suports. El resultat és que s’ha pogut consensuar una proposta que es duu al plenari amb un suport majoritari garantit.

Les peticions dels socialistes han estat recollides, tant les que suposen increments econòmics a determinades partides com les que suposen filosofia d’actuació i, fins i tot, les que, sense forma part d’aquestes dues, suposarà una millora de condicions laborals pels treballadors municipals que son, en definitiva, els que han de garantir la bona prestació dels serveis que tots hem de gaudir.

Pel que fa a la filosofia d’actuació, els socialistes vam plantejar aportacions a la Memòria d’Alcaldia. La memòria d’Alcaldia és el document elaborat per l’alcalde on es recull l’essència del pressupost i es marquen les línies generals d’actuació. El nostre grup va demanar el reconeixement de tres línies que assumim importantíssimes pel Masnou del futur. Tot i que en el document final es recull de forma menys especifica, la nostra demanda concreta va ser:

  • Gerència: L’Ajuntament ha de funcionar al marge de qui governi i garantir la qualitat dels serveis que presta. Cal promourem la creació de la figura del Gerent general i de gerents d’àrea, base d’aquesta garantia alhora que facilitaran la transició a un sistema de servei basat en la qualitat.
  • Estructura Policial: La millora de la policia local ha de ser la base sobre la que s’estableixin les estratègies de seguretat, no nomes cal disposar d’una plantilla ben dimensionada garantint les ràtios per habitant recomanades sinó que cal, a més, garantir una estructura el més i millor qualificada possible, partint des de dalt. El lloc d’Inspector de la Policia Local haurà d’estar acompanyada de tres sots-inspectors i tres sergents, places que hauran de sortir de les persones que actualment conformen la pròpia plantilla de la Policia Local.
  • Empresa municipal de Serveis: Les diferents propostes per municipalitzar serveis a la Vila avalades per àmplies majories al plenari municipal exigeixen d’estructures de gestió adients. Per aquest motiu iniciarem la creació d’una empresa municipal de la que haurem de definir la seva forma jurídica, tipologia, abasts i funcionament, però que tindrà com a missió ser un referent en la gestió pública dels serveis que li siguin encomanats incorporant com a valors corporatius la transparència, el compromís, la integritat, el be comú i l’excel·lència.

A més, plantejàvem una sèrie de compromisos vinculats a la informació i a l’urbanisme derivats de les necessitats reals com millores a la revista municipal “El Masnou Viu” o la revisió del Model de planejament de l’Estampadora, per facilitar un nou disseny per a la implantació d’empreses del sector turístic.

Pel que fa al pressupost ordinari, a més del reconeixement d’alguns treballadors concrets per la seva especial dedicació i responsabilitat i la revisió dels seus llocs de treball, vam demanat tot un seguit de millores pressupostàries que no detallarem però que suposaven un increment a partides de Medi Ambient i Manteniment.

Respecte a les inversions vam demanar un increment substancial de les mateixes per, entre altres reposar arbres morts/talats i reparar escales mirador a Bell Resguard, millorar els Jardins de Can Targa o afrontar les necessàries millores al Barri Ocata.

Seguim!

Anuncios

Fi de contractes dels habitatges de lloguer per a joves: Cal posar-hi cor i seny!

04/febrero/2019

El govern d’ERC ha errat el tret de nou per la manca de transparència i de sensibilitat en un tema tant complex com el de l’habitatge, especialment quan afecta a persones joves i amb pocs recursos.

Després de vuit anys en els que ni ha controlat els habitatges existents ni ha fet de nous, ara, en apropar-se les eleccions ha volgut prendre mesures amb l’únic objectiu de justificar la seva inacció, rescindint tots els contractes de lloguer de les promocions públiques i canviant els criteris d’admissió -més laxes- per tornar-los a posar al mercat.

No caurem en el parany de criticar que vulguin tornar a promocionar els habitatges que vam fer abans que entressin ells (Nota 1) ja que estem totalment d’acord amb la necessitat de permetre que nous inquilins ocupin els pisos que quedin buits, ja que nosaltres també ho faríem.

El que si criticarem son les formes i el moment, i no per aquest ordre.

Con hem dit ja, la inacció en aquest tema ja prové del mandat passat i han suposat vuit anys de desídia i perjudici per a molts dels joves del Masnou que han hagut de marxar del municipi i en el que ni s’ha aplicat ni s’ha actualitzat el Pla Local d’Habitatge (Nota 2), en una clara demostració del que els ha importat aquest tema, tot i que sembla ser que darrerament hem aconseguit canviar aquesta dinàmica (Nota 3)(Nota 4).

Desídia que ha permès que uns habitatges construïts per a joves del Masnou hagin acabats ocupats per joves que no ho eren abans.

Desídia que ha facilitat que persones que no reunien els requisits continuessin fent-ne us per la manca de vigilància del compliment dels criteris d’admissió.

Desídia que ha permès que algunes persones fessin negoci rellogant l’espai o incomplint de forma flagrant els més elementals requisits de comportament.

Desídia del govern, aquest i l’anterior, que hem pagat tots i que ara, reactiven pur electoralisme.

I com hem dit, estan les formes.

No acceptem la forma en que s’ha comunicat aquest tema a les persones afectades ni que no hagi estat previst ni un període de transició ni una avaluació de les circumstàncies personals.

Estem d’acord en la renovació dels llogater per beneficiar altres persones però en cap cas acceptarem que no s’avaluï el compliment dels mateixos criteris que els van permetre accedir a aquest habitatge -excepte l’edat- per renovar-los.

L’administració no pot “desvestir un Sant per vestir-ne un altre” i per això, si les persones que ocupen l’habitatge de lloguer compleixen els requisits econòmics i socials amb els que li van ser adjudicats l’Ajuntament els hauria de renovar automàticament el lloguer.

Es una qüestió de garantia jurídica i social. I de cor, de molt cor i seny.

Aquest és un tema que ja fa setmanes que volta i no hem volgut manifestar el nostre posicionament per que crèiem que l’Ajuntament rectificaria i per part nostre ha hagut una voluntat de cercar una solució, però tot sembla indicar que el govern nomes acceptarà que aquests joves es quedin si s’ajustessin a uns nous criteris molt més exigents, diferents als que van servir per que accedissin i, d’entrada, nosaltres no estem d’acord.

Aquest dijous hi ha una reunió amb el govern per parlar d’aquest tema i la nostra posició queda fixada: Renovació sí, però no a qualsevol preu.

Posem plegats cor i seny!

Us ajunto la intervenció al darrer plenari que una de les veïnes va fer al respecte i la resposta que vaig donar públicament.

 

  • Nota 1: El Masnou disposa de 110 habitatges de lloguer en tres promocions diferents, la de Can Jordana (18) del 2007, la de Llevant (72) del 2009 i la de Ciudad Real (20) del 2010, aquesta darrera adreçada a gent gran.
  • Nota 2: El Pla Local d’Habitatge és del 2009 i la seva validesa era fins el 2014. Ningú no s’ha preocupat d’actualitzar-lo tot i les reiterades exigències des de la oposició.
  • Nota 3: Recentment el Plenari de forma unànime va permetre signar un conveni de col·laboració entre l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i l’Ajuntament del Masnou per a la promoció de 144 habitatges protegits al municipi, però els seus resultats no es veuran abans de l’any 2021. Aquests habitatges estaven previstos des de l’any 2010.
  • Nota 4: La Generalitat manifesta que per fi encetarà els habitatges per a gent gran de Joan XXIII amb Guilleries el que podria suposar 36 nous habitatges a partir de l’any 2022. Aquests habitatges estaven previstos des de l’any 2010.

Podemos y sus marcas afines son como el perro del hortelano: ni comen ni dejan comer…

29/enero/2019

ICV-EUiA, marca hermana de Comuns y Podemos, presentó en el pleno del #Masnou una moción para “ampliar el parque de vivienda público“, con críticas a los “Fondos Buitre” y exigiendo medidas para “facilitar el acceso a la vivienda“…

Lo que pasó a continuación, te sorprenderá…

Ya habíamos advertido de la necesidad de unificar el voto en el PSOE y PSC, único voto útil de la izquierda, pues se ha demostrado que, además del proceso de descomposición interna y sus constantes enfrentamientos cainitas y luchas intestinas, Podemos y sus marcas afines son como el perro del hortelano: ni comen ni dejan comer…


Del teu amic pescador!

10/enero/2019

Ahir, amb motiu del meu 54 aniversari vaig rebre moltíssimes felicitacions i bons desitjos que vull agrair profunda i sincerament a totes les persones.
Dit això, d’entre totes m’agradaria destacar la de Rolando Muller Roca que podeu veure ací 😍
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇


Article a la revista municipal El Masnou Viu de gener de 2019: La grossa de les inversions no està ben repartida!

07/enero/2019

La grossa de les inversions no està ben repartida!

Després de gairebé vuit anys sense noves inversions i vivint de la renda deixada pels governs anteriors, ara, a pocs mesos de les eleccions i davant el neguit d’una més que previsible davallada, el govern d’ERC llença la casa per la finestra amb inversions a dojo per intentar apaivagar el malestar patent que hi ha a la Vila per la manca de compliment dels compromisos que aquesta formació va adquirir quan cercava el vot.

Gairebé un milió d’euros ha repartit el bombo del govern en un sorteig que, lamentablement, no ha estat ben repartit i que, essent generosos, deixa a barris com Maricel, Ocata i Bell Resguard amb la pedrea.

Lamentem que no hi hagi ni un euro per a les flagrants mancances del barri d’Ocata avaluades en gairebé 300.000 euros o que hores d’ara encara no hi hagi res del famós Casal dels tres Barris a Bell Resguard, un altre barri oblidat.

I això no és tot.

Moltes de les obres iniciades estan aturades sine die i amb grans sobrecostos com els accessos al CD Masnou o el pas soterrat del carrer Brasil per esmentar un parell.

I com no recordar que algunes de les previstes o ja finalitzades han hagut de ser modificades amb grans sobrecostos per evitar les pífies del govern del Masnou, com quan vam intervenir per salvar els vuit plataners centenaris que amb motiu de la nova rotonda de la carretera d’Alella, el govern d’ERC permetia tallar o el projecte inicial d’arranjament del carrer Abad Escarré on ERC no preveia ni voreres ni enllumenat, amb un disseny més propi d’una autopista que no pas d’un espai amb prioritat per a la molta canalla que en fa us del mateix -des del Atlètic Masnou a l’escola Marinada- i que hem aconseguit transformar-lo amb voreres noves i amples a ambdós costats, nou enllumenat, elements limitadors de la velocitat i una accessibilitat garantida a persones de mobilitat reduïda.

El nostre grup creiem que hi ha d’haver un projecte global de municipi, on tots els partits puguem exposar les prioritats del Masnou i on es consensuï les grans inversions del propers anys prioritzant els barris que més ho necessiten i per això creiem que la millor eina son els pressupostos, els quals el govern encara no ha presentat i que, lamentablement, obliga a prorrogar els de l’any 2018, mantenint la manca de sensibilidad envers Maricel, Bell Resguard i Ocata.

Esperem que el 2019, a mida que avanci, sigui millor per a tothom.

 

Ernest Suñé

Portaveu GMPSC El Masnou


Aprovada la Moció del PSC per accedir a l’àrea Metropolitana

16/noviembre/2018

El Plenari d’ahir va ser dens i llarg amb molts temes alguns d’ells força importants, com us vam avançar, especialment per a una part de veïnes i veïns, com el cas del carrer Abat Escarrè en el que van exigir que sortís endavant una proposta de millora del carrer que al final el govern es va veure obligat a retirar per greus mancances en el projecte.

Podeu veure ací les meves intervencions (3) en aquest tema.

També vaig aprofitar per a preguntar sobre diversos temes importants del municipi. Podeu veure ací el torn de preguntes.

El que  va ser realment important, però, és que es va aprovar la moció que els socialistes vam presentar per iniciar la tramitació per incorporar el Masnou dins l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Aquesta moció va ser esmenada per ERC amb la idea de, previ a la decisió, crear abans una comissió per elaborar un informe sobre les repercussions que tindria pel Masnou la seva incorporació a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, esmena que vam acceptar. Podeu llegir ací la moció resultant.

Tots els grups van votar a favor excepte PDeCAT i les CUP que van votar en contra.

El nostre grup no te dubtes que formar part de l’Àrea Metropolitana permetrà al Masnou beneficiar-se dels avantatges que representa forma part de la gran conurbació de Barcelona ja que, ara per ara, en som rebedors dels problemes de trobar-nos tant a prop de la gran ciutat.

Desitgem formar part de la primera corona per que les persones que fan us del transport públic se’n beneficiïn de l’abaratiment del cost, que els taxis del Masnou en formin part del servei de l’AMT, que puguem gaudim del servei de neteja de platges de major qualitat a menor preu, de l’assessorament en qüestions de mobilitat, habitatge, medi ambient

Us anirem informat de com avança aquest tema tant important pel futur de la nostra Vila.


Dijous 15 de novembre, Ple al #Masnou

14/noviembre/2018

Aquest dijous torna el Plenari Municipal i, de nou, amb alguns temes força interessants, com la polèmica obra del carrer Abat Escarré o la no menys polèmica gestió del servei de Neteja i recollida de residus anul·lada per la sentència judicial. Tampoc no està exempta de polèmica les obres de la RENFE i l’acord que presenta el govern d’ERC.

El que sens dubte pot ser molt important de cara al futur de la nostra vila és la proposta que els socialistes presentem per iniciar la tramitació per incorporar el Masnou dins l’Àrea Metropolitana de Barcelona, que ja us vam explicar; una proposta que ha estat esmenada per diversos grups, esmenes que han estat recollides per nosaltres amb l’objectiu d’assolir el màxim consens possible.

Us mantindrem informats!


A %d blogueros les gusta esto: