Nou fiasco d’ERC: no licita el servei de jardineria i deixa el #Masnou sense la concessionària

21/septiembre/2018

El Ple d’ahir es va viure una situació esperpèntica quan el govern d’ERC, va exigir a l’oposició que aprovessin una nova pròrroga del concurs de jardineria -la tercera- per que no havia tingut temps de fer els plecs. No el concurs, no, els plecs….

Com quan Rajoy exigia al PSOE que li aprovés els pressupostos, el govern d’ERC va traslladar l’oposició la responsabilitat del fiasco, i, evidentment, l’únic partit que va picar va ser el propi PP, víctima de les seves febleses.

Com diu l’informe conjunt de Secretaria i Intervenció, “la manca d’un nou adjudicatari del servei es deu únicament a la inactivitat de l’Ajuntament del Masnou en no promoure la nova licitació”.

Recordem que l’adjudicació d’aquest contracte pel Ple va ser el 2012 per un període de 4 anys i dues pròrrogues d’un any cadascuna en un total de sis anys.

El 2016 els socialistes vam votar a favor de la primera pròrroga del contracte. Ho vam fer assumint que es tractava d’un contracte de continuïtat, però també vam exigir el compliment dels compromisos adquirits -no s’havien fet la majoria- i que es sancionés a l’empresa per no haver-ho fet en temps i forma. El govern d’ERC no ens va fer cas.

Un any més tard, el 2017, vam també donar suport a la segona pròrroga que va ser presentada d’urgència per que “no havien tingut temps de revisar la documentació”.

Aquesta vegada hem votat en contra de la proposta per que d’acord amb el que diu el contracte, aquest es pot prorrogar anualment fins a un màxim de dues prorrogues i la segona finalitza el 30 de setembre de 2018, per tant no hi ha possibilitat de prorrogar de nou el servei.

Tampoc creiem que sigui ajustat a llei fer-ho sense sotmetre a concurrència la seva realització, concurrència que es vol impedir. Cal recordar que, com diu la llei, “El contracte de gestió de serveis públics no pot tenir caràcter perpetu o indefinit, i se n’ha de fixar necessàriament en el plec de clàusules administratives particulars la durada i la de les pròrrogues de què pugui ser objecte” i que “Els contractes de serveis no poden tenir un termini de vigència superior a quatre anys amb les condicions i els límits que estableixen les normes pressupostàries respectives de les administracions públiques, si bé es pot preveure en el mateix contracte la pròrroga per mutu acord de les parts abans que aquell finalitzi, sempre que la durada total del contracte, incloses les pròrrogues, no excedeixi els sis anys, i que les pròrrogues no superin, aïlladament o conjuntament, el termini fixat originàriament.”.

La llei preveu que un contracte de gestió de serveis públics es pugui prorrogar i en un 10% de la seva durada inicial nomes en els casos de “trencament de l’economia del contracte”, però queda clar que en la petició del govern al Plenari, la causa de la pròrroga es basa en la “no elaboració dels plecs”.

El govern addueix que es tracta d’un servei d’obligada prestació, però ahir no erem debatent si es prestarà o no el servei sinó si ho prestarà l’Ajuntament a través d’una empresa intermediària com fins ara o si ho prestarà ell directament: no queda evidenciat que el fet de no disposar d’empresa concessionària el servei no es pugui gestionar pel propi ajuntament, element que no ha estat ni justificat ni s’ha aportat cap proba o document que ho acrediti.

I això ho diem per que l’article 283, que parla de la reversió, preveu que “quan finalitzi el termini contractual el servei reverteix a l’Administració, i el contractista ha de lliurar les obres i instal·lacions a què estigui obligat d’acord amb el contracte i amb l’estat de conservació i funcionament adequats”, motiu pel que no hauríem de tenir cap problema de gestionar el servei, doncs podem disposar de maquinària i personal si el reclamem.

Tindrem el personal i els diners per abonar salaris i adquirir i llogar les maquinàries, eines i productes per executar les tasques que li siguin encomanades mentre, si el govern ho creu adient, elabora el plec i prepara el concurs per externalitzar el servei, cosa que segurament ja no ho veurem aquest any.

Anuncios

En Iago Pericot ens ha deixat! Que la terra l’aculli i que el record ens acompanyi…

09/agosto/2018

En Iago Pericot i Canaleta, fill predilecte del Masnou, ens ha deixat als 88 anys d’edat. Lamento molt la seva pèrdua igual que agraeixo de tot cor tot el que va fer per la cultura, amb la seva ment oberta, transgressora i avançada al seu temps. Podeu llegir més a la web de l’Ajuntament ací.

Va ser un gran amic de la meva família i vam compartir grans moments. Encara conservo el quadre que va dedicar els meus pares.

Us deixo la meva intervenció al plenari quan va ser nomenat fill predilecte i les paraules que li vaig dedicar. Que la terra l’aculli i que el record ens acompanyi…


Comença el transplantament dels plataners centenaris sense donar tota la informació: volen tallar un plataner.

09/agosto/2018

Les obres de la carretera d’Alella aturades per la pressió veïnal per evitar la tala dels plataners centenaris inicien la fase del transplantament sense haver facilitat el govern d’ERC tota la documentació que es van comprometre.

A la Junta de Portaveus extraordinària el nostre grup va sol·licitar els següents documents:

 1. Còpia de l’acta del resultat de comprovació i replanteig
 2. Còpia del document presentat en audiència pública a finals del 2016 i de les aportacions fetes a la mateixa i que van ser incorporades.
 3. Còpia del calendari de les accions previstes pel transplantament de les espècies
 4. Còpia de l’informe de l’empresa que farà el transplantament sobre l’estat dels arbres.

No ens ha estat lliurat cap d’aquests documents i és per això que vam demanar que no s’iniciés el transplantament, ja que es preveu talar un dels plataners afectats per “problemes fitosanitaris” que no han estat documentats ni ha estat possible corroborar.

Ahir mateix vam exigir al regidor d’Urbanisme l’aturada del procediment fins que ens fos lliurada la documentació… Res de res…

La transparència i la lleialtat institucional ja fa molt tems que van marxar del govern del Masnou.

De nou, molt malament.


Sobre la tala dels arbres al #Masnou: No tinguem pressa per fer l’obra, salvar tots els plataners centenaris s’ho val.

03/agosto/2018

Si ahir informàvem sobre l’aturada de les obres per la voluntat primigènia de tallar vuit dels plataners centenaris afectat per les mateixes i les queixes que molts de vosaltres havíeu fet, obligant el govern d’ERC a recular i demanar el transplantament, avui podem oferir-vos més informació.

Com sabeu, dijous a les 13 hores vam tenir una reunió extraordinària de portaveus sol·licitada pels grups de l’oposició on vam poder escoltar les raons del govern i plantejar els nombrosos dubtes sobre el particular.

Els socialistes vam plantejar moltes qüestions i vam sol·licitar molta informació documental sobre el tema, la majoria de la quals -tot s’ha de dir- ha arribat avui de la ma del regidor d’Urbanisme.

De la informació facilitada, i que podeu llegir ací, podem extreure les següents conclusions:

 1. El govern del Masnou coneixia que es tallarien el plataners centenaris des de la primera reunió a l’any 2016” i manifesten que “es van interessar pel nombre d’arbres afectats”.
 2. El govern d’ERC diu que “és a la maqueta complerta del projecte rebut l’abril del 2017 que consta la intenció de talar vuit arbres. És llavors que es demana als tècnics de la DIBA de buscar alternatives a la tala i ens emplacem a l’inici de les obres per estudiar-les sobre el terreny”, però no hi va haver cap regidor ni tècnic de l’Ajuntament ni en el Replanteig ni en l’inici de les obres per defensar el transplantament, com queda palès a les actes esmentades. Una desídia imperdonable o, simplement, que aquest interès que manifesten que van tenir el 2016 no hi va existir realment.
 3. Que en el document que van publicar a la web sobre la reunió pública a la Casa del Marquès amb veïnes i veïns del barri per la presentació del projecte de la rotonda al carrer de Rosa Sensat del desembre del 2016, no hi ha cap referència a la tala dels plataners centenaris a la informació i en canvi si es diu a la notícia que “La rotonda que es construirà tindrà uns 28 metres de diàmetre, per a la qual s’hauran de suprimir algunes places a l’aparcament d’Amadeu I i s’haurà de modificar el sentit del carrer de Múrcia per aprofitar l’espai de l’entrada a la rotonda”, motiu pel que entenem que a aquella reunió es podria haver ocultar la informació de la tala als assistents, ja que ni es fa constar a la notícia ni s’esmenta específicament al document que va dur la DIBA i sobre el que es pot enllaçar a la noticia.

Al marge d’aquestes observacions, que cadascú haurà d’avaluar i extreure les conclusions que cregui adient, el que realment ens interessa a nosaltres és la salvaguarda dels vuit exemplars de plataners centenaris, i per aquest motiu i davant la recepció de la documentació per part del govern d’ERC els hem traslladat que “ens dona la sensació que estigueu improvisant sobre la marxa en un conflicte sobre un tema del que éreu coneixedors i ara us voleu escapolir…”; però insistim: benvinguda sigui la rectificació.

Els socialistes creiem oportú mantenir les obres aturades fins a disposar de l’informe definitiu de l’estat dels plataners centenaris de l’empresa que ha de realitzar el transplantament, cost del mateix, qui es farà càrrec de les despeses que comporti així com una descripció exhaustiva del protocol a seguir i calendari.

Respecte a la idoneïtat del transplantament en el mes d’agost com defensa ERC, esperem a llegir el document final que elabori l’empresa i consultar altres especialistes de confiança per a posicionar-nos, especialment respecte a l’exemplar de plataner centenari que caldrà tallar per que manifesta que el seu transplantament és inviable.

El nostre grup creu que hem de ser molt prudents i que abans de continuar l’obra cal deixar explicitats per escrit aquests extrems i no tenir pressa, que si hem estat fins ara sense rotonda, podem esperar unes setmanes mes i no passarà res: salvar tots els plataners centenaris s’ho val.


Aturades les obres de la Carretera d’Alella. De moment no es tallaran els plataners centenaris!

02/agosto/2018

Tot i que la voluntat era tallar els arbres amb el consentiment tàcit de l’ajuntament, la mobilització de les moltíssimes persones que, preocupades per les noticies, van moure’s tant per les xarxes socials com preguntant al propi ajuntament, han aconseguit que, de moment i pel que sembla, no s’hagi de tallar els arbres i que es consideri el transplantament.

Les obres previstes afectaven a 8 plataners centenaris que es pretenien tallar per fer la rotonda…

Aquests extrems els ha confirmat el govern a la reunió extraordinària de Portaveus d’avui que va ser exigida per la majoria de l’oposició.

Els socialistes trobem que, sense ser la solució més bona, que seria mantenir-los, és menys dolenta que la “solució final” que era la prevista.

Hem exigit al govern garanties i que el transplantament es fes per una empresa professional amb contrastada experiència en aquest tipus d’accions i la que hem proposat es coincident amb l’escollida pel govern, cosa que ens satisfà.

Hem manifestat, però, que el nostre grup no donarà suport a l’actuació fins que no li hagin estat lliurades les respostes a les preguntes plantejades i els documents sol·licitats i els haguem pogut estudiar; motiu pel que hem exigit l’aturada immediata de les obres i que aquestes no continuessin fins garantir la vida dels arbres.

Per que tingueu clar que la voluntat primigènia era tallar els plataners centenaris i que el govern d’ERC era coneixedor us facilito les següents dades:

 • El projecte es denomina “Rotonda en el PK 0-420 de la carretera BP-5002. T. M. El Masnou” i executa la Diputació de Barcelona conjuntament amb l’Ajuntament del Masnou

 • A la pàgina 3 de la documentació tècnica, al punt 5. DESCRIPCIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA, es manifesta que “despres de diverses converses amb l’Ajuntament del Masnou s’opta per no modificar els accessos a les dues zones d’aparcament situada a banda i banda de la nova rotonda“. Dels plataners centenaris, res de res. El govern d’ERC havia acceptat la seva sentència de mort.

 • A la pàgina 147 de la documentació tècnica hi ha registrat, com a document 1 i dins l’estudi de Seguretat i Salut, la Memòria del projecte.

 • A la pàgina 1 de la Memòria, coincident amb la 149 de la documentació tècnica, trobem el punt 3. Descripció de l’obra i situació, on es defineixen les tres fases en que es divideix el projecte. Tant a la FASE-1 com a la FASE-2 es preveu l’actuació denominada “desmuntatge i demolició de tots els elements incompatibles amb la nova configuració”.

 • A la pàgina 161 de la documentació tècnica i que es correspon a la 13 de la Memòria es descriu en que consisteixen les actuacions de “desmuntatge i demolició de tots els elements incompatibles amb la nova configuració” de les fases 1 i 2 del projecte.

 • Dins del concepte ENDERROCS, hi observem les activitats “ENDERROCS D’ESTRUCTURES AÈRIES” i “ENDERROCS O ARRENCADA D’ELEMENTS”, el document descriu les mateixes dins l’obra com la “Tala d’arbres”.

 

Gràcies a totes les persones que heu fet possible l’aturada! Ara cal garantir la supervivència dels plataners centenaris!

Seguirem informant-vos!


XXXIV Festival de patinatge artístic del #Masnou #LesVolemACasa

16/julio/2018

Dissabte 14 de juliol vam assistir al 34è festival de patinatge artístic del Masnou que va haver de fer-se, de nou, en les instal·lacions del poliesportiu El Cim de Teià al no gaudir el Masnou d’un espai adient per aquesta disciplina.

Sota el lema “Patinar pel record” i amb la fantàstica direcció artística de l’Anna Domènech -que no va parar de donar instruccions tota la nit-, van anar succeint, un rere l’altre, els diferents números programats que van fet esclatar de satisfacció a les persones que omplíem el recinte.

El programa, compost de dinou fantàstiques escenografies de les quals sis individuals i tretze de grups de tot tipus de components amb les més variades coreografies i danses i amb les més impactants i coloristes vestimentes van suposar uns moments fantàstics. Gràcies als que ho feu possible, a les noies i nois que en formeu part dels grups i que heu lluït en el transcurs d’aquest festival.

Gràcies també a la directiva del Club de Patinatge, per l’esforç continuat.

Vam quedar plenament satisfets de la feina i esforços que mostren professores i alumnes i només podem desitjar que l’any vinent, per l’exhibició, us volem a casa, al nou poliesportiu del Masnou.

Com sempre, un reportatge fotogràfic!

El pase de diapositivas requiere JavaScript.


Hoy publican la entrevista en el Magazine Ataraxia

13/julio/2018


Hoy han publicado en el Magazine Ataraxia la entrevista que me hicieron la semana pasada y de la que os avancé unas fotos. Una entrevista sincera, dura, clarificadora y muy poco ortodoxa que, de buen  seguro, no dejará a nadie indiferente.

Podéis acceder a ella pulsando en la imagen de abajo…

 


A %d blogueros les gusta esto: