L’Alcalde del Masnou perd la Moció de Confiança: 6 de 21

17/noviembre/2017

Captura de pantalla 2017-11-17 a las 14.19.29Ahir al vespre va ser un ple esfereïdor. La manca de cintura política de l’Alcalde del Masnou i el rigor dels habilitats nacionals va fer que el Plenari del Masnou transcorregués de forma irregular en més d’una ocasió, el que ens obligarà a estudiar possibles al·legacions.

La no acceptació de noves esmenes emparant-se en una normativa mai no utilitzada al plenari i esmicolant la tradició generosa i facilitadora de les tasques opositores o la incorporació d’interpretacions esbiaixades que limitaven i molt la possibilitat d’esmenar el pressupost tal i com s’havia fet sempre no van ser les úniques notes destacades.

Per que entenguin com interpreta l’Alcalde la democràcia, en la votació de les esmenes presentades pel Grup Demòcrata (PDeCAT + Unió) i en un recompte defectuós del propi alcalde, en creure’s que les esmenes havien estat acceptades i que limitaven la possibilitat de fer una obra, desencaixat, va exclamar: “És igual, la farem igual.

Així és com ell entén la democràcia: Només la accepta quan el beneficia i si no és així, la rebutja. És la forma d’actuar d’ERC, ni més ni menys.

Va rebutjar totes les peticions d’aturar el ple que li van ser reclamades per l’oposició per poder analitzar els canvis de criteri imposats tant pel Secretari com per l’Interventor, canvis de criteri que afavorien la posició del govern en minoria, mentre que a la seva conveniència i quan la situació li comprometia, l’aturava sense contemplacions.

La incomoditat de l’Alcalde es va mostrar en les diverses ocasions que va carregar contra diversos components de l’antic govern. Molt dura, però, va ser la intervenció contra el portaveu dels Demòcrates, en Eduard Garcia, al que va acusar d’haver fet oposició des de dins del govern, cosa que va molestar a tots els components del grup. L’intercanvi d’acusacions entre els dos va deixar en evidència una vegada més les formes dictatorials i prepotents de l’Alcalde.

De fet, la majoria de decisions que es van prendre es va utilitzar el recurs del vot de qualitat, donat que, per manca d’una regidora del PDeCAT de baixa, hi van haver grups de vots de 10 a favor i 10 en contra en diverses ocasions. A destacar que l’any 2011 o 2012, en una situació similar que deixava el govern en minoria per malaltia de la Sra. Folch, aquest regidor va sortir-se voluntàriament del plenari per evitar que una situació fortuïta condiciones una majoria real. Queda clar que aquest govern d’ERC no és així.

Un govern d’ERC queva arribar a un acord amb ICV, un acord amb perfum de més enllà de 2019, però que no va tenir gaire recorregut al ser rebutjat el pressupost pel plenari.

L’Alcalde no entenia el que hi havia passat, doncs creia que no tindria problemes per aprovar els pressupostos davant l’abstenció dels Demòcrates perquè, com van afirmar, “aquests pressupostos son també nostres” tot i que no compartim la gestió de Recursos Humans; abstenció que es sumava a la d’ICV per l’acord del pressupost.

Però les CUP van sorprendre a l’Alcalde. Van votar negativament al pressupost sumant-se als vots del PSC, C’s i PP, que van donar una majoria de 8 vots en contra, 6 d’ERC a favor i 6 de Demòcrates i ICV abstencions. La seva cara era un poema.

Aquest rebuig del pressupost va donar pas a la moció de confiança que ja vam explicar i que va deixar palesa la soledat d’ERC al plenari: nomes els seus regidors van donar la confiança a un Jaume Oliveras acorralat.

Els “No” dels regidors van tronar al plenari i nomes les abstencions de les CUP i d’ICV van rebaixar la bufetada que suposa que per primera vegada a la història del Masnou un Alcalde hagi quedat en evidència perdent la confiança de plenari o, millor dit, guanyant només la confiança de 6 regidors dels 21 que composen el consistori.

I ara?

Ara s’obre un període d’un mes on, si no es presenta una moció de censura o, si en cas de presentar-se no es guanya, els pressupostos quedarien aprovats de forma provisional.

El què passarà és molt difícil preveure-ho. Les circumstàncies en que ens trobem, en plena campanya electoral, condicionen les decisions dels partits, tot i que res no és pot descartar.

El que si ha quedat clar és la clivella que ha quedat formada entre ERC i la majoria de partits de l’oposició, que dificultarà i molt, la gestió del municipi obligant al govern a cercar de forma continuada acords per poder treure endavant el seu projecte.

Per no perdre detall, veureu a la dreta de la pàgina del bloc un comptador invers: marcarà, des d’avui, els dies que resten per que s’aprovi provisionalment el pressupost o es presenti una moció de censura.

TIC, TAC, TIC, TAC…

Anuncios

S’ha trencat el govern d’ERC i PDeCAT al Masnou

14/noviembre/2017

Ja fa temps que els vents de tempesta bufen sobre el govern d’ERC i PDeCAT al Masnou, però sembla ser que “se acabo el amor” i han trencat el govern. Els regidors del PDeCAT han renunciat a les seves delegacions i deixen en solitari a ERC.

Ja ho havíem avançat que hi havia una crisi instal·lada al govern municipal vinculada concretament a la mala praxi de la Regidora Silvia Folch i del Departament de Recursos Humans que està sent investigat per la justícia i que obligava a l’Alcalde a incorporar una qüestió de confiança per intentar aprovar pressupostos.


Crisis al govern municipal del Masnou

10/noviembre/2017

Com sabeu, ahir vaig ser proposat pel Consell de Federació i juntament amb altres quatre companys, candidat per anar a les llistes del PSC per a les autonòmiques del 21 de desembre per la província de Barcelona.

Durant el dia d’avui s’acabarà de confeccionar la candidatura però arribar fins ací ja suposa un gran honor. Aprofito per agrair a totes les persones que han fet això possible.

Lamentablement no és aquesta la noticia del dia sinó que l’alcalde, en una decisió mai no pressa en aquest consistori, ha activat la Qüestió (Moció) de Confiança.

Això només referma la greu situació per la que està passat el Masnou per la manca d’acord del govern municipal d’ERC i PDeCAT(CiU), especialment per la manifesta incompetència de l’Alcalde i de la Regidora Silvia Folch.

Com ja sabeu, des del nostre grup s’ha denunciat les reiterades actuacions tant de la regidora esmentada com del propi Alcalde. Vull recordar-vos la manca de respecte als treballadors i les dilacions innecessàries davant denúncies d’assetjament laboral, al que cal sumar les múltiples irregularitats a la gestió de recursos humans.

Hores d’ara no hi ha acord pels pressupostos, fet que va obligar a retirar-los del plenari passat, que el pacte del govern estigui trencat de facto i a que l’Alcalde activi la moció de confiança vinculada a Pressupostos per dijous vinent, d’acord amb el que estableix l’article 197 bis de la LOREG.

Permeteu-me fer-vos cinc cèntims del que això suposa:

 1. Vincular la Moció de Confiança al Pressupost suposa que, si s’aprova la moció, queden automàticament aprovats els pressupostos
 2. En cas que la moció no s’aprovi i durant 30 dies, els partits poden presentar una Moció de Censura.
 3. Si no es presenta en aquest termini, els pressupostos queden aprovats
 4. Si es presenten, cal definir candidat i programa, i celebrar un plenar extraordinari a les 12 hores del desè dia de la seva presentació.
 5. En cas de guanyar-se, es canvia el govern.

Existeix una multitud d’elements que afecten a la situació i, per tant, hem d’estar a l’expectativa del que passi els propers dies.

 


Modificació d’impostos i taxes per a l’any 2018 i nova taxa pels Residus Comercials al plenari del 27/10/2017

02/noviembre/2017

Al Plenari del passat 27 d’octubre el govern d’ERC i PDeCAT van proposar l’aprovació de la modificació de les ordenances fiscals referents als impostos i taxes per a l’any 2018, proposta a la que els socialistes del Masnou vam proposar un total d’onze esmenes, una a impostos i deu a taxes que podeu consultar ací.

Dir-vos que els pressupostos, que també s’havien d’aprovar el mateix dia, van ser retirats per l’Alcalde per manca de suports, ni tants sols dins el propi govern, especialment pel que fa a Recursos Humans, però això ja ho explicarem més endavant.

Vam votar en contra per que no van acceptar cap esmena de les presentades però, principalment, per la proposta de la nova Taxa de Recollida Comercial, proposta que es vasa en un informe tècnic que pel nostre grup és esbiaixat i poc profund de la realitat del Masnou com ja demostrarem més endavant. Podeu consultar l’informe ací.

Efectivament, el tret més importats a destacar de les ordenances es aquesta nova taxa. En aquest sentit volem manifestar que estem d’acord amb la proposta de segregar la recollida Comercial de la recollida domiciliària, però el la presentada pel govern vam detectar descompensacions molt grans en els comerços i crèiem adient ajustar les quotes tant en la tipologia com en els imports i així les vam demanar al govern, petició que va rebutjar.

Bàsicament detectem errades greus en la Quota Tributària Fixa, i també en les Tipologies i les Subdivisions de les mateixes.

A la Quota Tributària Fixa vam proposar modificar-la, incrementant la proposa del govern que suposa una quantitat fixa de 34,41 Euros per una de 50€.

El càlcul d’aquesta quota fixa s’obté per la operació de dividir els costos derivats de la recollida de residus (276.587,94€) amb el nombre d’unitats generadores de residus (11.953 u.) tal i com explica l’informe tècnic.

Al nostre entendre a l’hora de fer aquest càlcul no han estat quantificats molts serveis que realitza l’Ajuntament i que podrien suposar una diferència de entre els 130.000€ i els 190.000€ a l’any, el que obligaria a calcular de nou el cost de la quota fixa en l’import estimat de 50€ que proposem i que suposa el primer error greu de la taxa.

Respecte a les Tipologies i les Subdivisions de les mateixes, els socialistes estimem que les quantitats que el govern estableix per a pagar per a cada comerç estan molt descompensades tant en la tipologia com en els imports i per tant proposem canvis tant a la quota tributària final, que inclou la part fixa i la part variable així com noves denominacions i tipologies.

El primer que hem detectat és que per a realitzar l’estudi, tal i com mostra la taula de la pàgina 60 de l’estudi,  dada que creiem excessivament petita per la importància de l’estudi on s’hauria d’haver entrevistat a TOTS els comerços de la Vila. Volem destacar els diferents estudis que proposa l’Agència de Residus de Catalunya que avalen aquesta decisió.

Aquesta manca de visió global del comerç del Masnou genera el segon greu error de la taxa: es planteja que hagi tipologies que es subdivideixen per la superfície i altres no ho facin, o subdivisions per llits o alumnes clarament insuficients.

Per que ho entenguin, pel govern del Masnou existeix una diferència entre una fruiteria o peixateria menor de 50 m2 i les més grans d’aquesta mida però no existeix cap diferència entre els bars musicals, acadèmies, consultoris mèdics o escoles bressol, tinguin la mida que tinguin.

O els centres d’ensenyament on nomes hi ha de menys de 500 alumnes o de més d’aquesta xifra.

O un altre exemple, més flagrant si m’ho permeten. Les residències.

Pel govern del Masnou només hi ha dos tipus de residències, les que tenen menys de 50 llits o les que en tenen més; i per tant pagaran el mateix les residències que tinguin 51 llits que les que tinguin 150. Un dels principals problemes de residus que tenim són els bolquers i els principals generadors d’aquests residus en son les residències, i d’aquestes en tenim unes poques. Tenint en compte que la mitjana de canvi de bolquers podria estar en tres al dia per cada llit i que cada bolquer residual tingués un pes de 1 quilo, cada llit suposen tres quilos d’aquest residu; doncs segons la proposta del govern, pagarà el mateix la residencia de 51 llits que genera 153 quilos diaris de residu que la residència de 150 llits que genera 450 quilos diaris.

Un altre element no valorat és la concentració d’establiments com pot ser el Mercat Municipal que hauria de disposar d’una valoració diferenciada.

Pel nostre grup és del tot injust i, el que és pitjor, irreal.

Els socialistes proposem que totes cotitzin per les superfícies en base a la taula que vam presentar i sobre la que proposem un índex corrector per que s’apliqui segons correspongui en el càlcul final del preu de la taxa.

D’aquesta forma proposem subdivisions en superfície més reals com són

 • Fins a 50 m2
 • de 51 a 100 m2
 • de 101 a 250 m2
 • de 251 a 500 m2
 • de 501 a 1.000 m2
 • de 1.001 a 2.000 m2
 • de 2.001 a 3.000 m2
 • més de 3.000 m2

Subdivisions per alumnes:

 • Fins a 100 alumnes
 • de 101 a 200 alumnes
 • de 201 a 300 alumnes
 • de 301 a 400 alumnes
 • de 401 a 500 alumnes
 • de 501 a 600 alumnes
 • Més de 600 alumnes

O subdivisions per llit:

 • Fins a 25 llits
 • de 26 a 50 llits
 • de 51 a 100 llits
 • de 101 a 150 llits
 • Més de 150 llits

Aquestes son subdivisions que ajusten molt mes les característiques dels comerços de la Vila i, per tant, farien d’aquesta taxa una proposta més justa i assenyada, però que la seva no incorporació suposa descompensacions molt grans en els comerços.

D’altra forma trobem a faltar propostes destinades a la reducció i prevenció de residus municipals que poden emprendre els establiments per a reduir els residus i, per tant, abaratir costos, com per exemple les que proposa l’Agència de Residus de Catalunya al document “Accions de prevenció de residus municipals promogudes pels ens locals a Catalunya i a Europa”, a la Taula 7 de la pàgina 47.

El nostre grup analitzarà detingudament la proposta i parlarà amb els comerços afectats per si fos adient presentar cap tipus de recurs.


Conflicte al govern del #Masnou i intervenció contra Declaració per exigir la llibertat dels Jordis al plenari de 19/10/2017

28/octubre/2017

Al ple del mes del 19 d’octubre, el govern va presentar una Declaració institucional per exigir la llibertat dels presidents d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, i de l’Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez.

Va ser aprovada amb els vots a favor de l’Equip de Govern (ERC-AM-MES i PDeCAT-Unió, 11 vots), ICV-EUiA-E (2 vots) i la CUP-PA (2 vots), i els vots en contra del PSC (2 vots) i el PP (1).

Els regidors de Ciutadans havien marxat del ple minuts abans per, segons ells, motius d’agenda, no participant ni en la votació ni el debat.

Podeu veure la meva intervenció en aquest vídeo

M’hagués agradat explicar-vos les propostes que els socialistes teníem pel plenari però un greu conflicte entre ERC i PDeCAT per la gestió de recursos humans va fer que l’Alcalde retirés la proposta. Hores d’ara encara no sabem si es manté el govern de coalició o no.

El proper post us explicaré les noves Ordenances Fiscals que es van aprovar al plenari i el nyap amb la Recollida Comercial que portarà cua…

Seguim!


Seguim sumant. Seguim avançant. Pel Masnou, seguim!

06/octubre/2017

La setmana vinent el Grup Municipal del PSC mantindrem la primera reunió destinada a confeccionar el pressupost per a la nostra Vila pel 2018, reunió convocada per l’Alcalde i a la que, com no podria ser d’altre forma, hi assistirem.

Com recordeu, ja vam assolir un acord pel pressupost del 2016, tal i com us vaig explicar a la noticia “Sumar per avançar” on es visualitzava la signatura de l’acord i s’explicaven les línies generals de les esmenes presentades i acordades.

Podem informar-vos amb satisfacció que el govern ha confirmat que la gran majoria de demandes estan ja encetades i les que resten ho son per detalls.
Recordar-vos que del pressupost ordinari es van incrementar partides de beques de pràctica esportiva, activitats de Medi Ambient i de promoció econòmica. Respecte a les inversions, a més del manteniment del Parc Vallmora es va incrementar la inversió en equipaments municipals i la de millora i rehabilitació d’edificis.

Pel nostre grup, algunes de les millores més significatives que vam aconseguir son:

 • Es va dotar de 150.000 euros per encetar el projecte dels Jardins de Lluis Companys i vam aconseguir destinar diners al projecte per acabar el carrer del Torrent Vallmora.
 • Fer l’anàlisi de mancances de l’Escola Ocata, per temes d’accessibilitat i millora d’equipaments educatius.
 • Arranjar els carrers d’Ametlles i Goleta Polacra Constança en el pla de xoc de voreres i calçades, cosa que està ja contemplada
 • L’inici del soterrament de la riera Sistrés

L’únic punt que encara no ha estat encetat és l’arbreda en homenatge a les persones desaparegudes de la dictadura argentina, que esperem que en les properes converses puguem concretar on i com i encetar-ho.

Podeu consultar ací el 20151022 Acords PSC i Govern

Podeu consultar ací el document facilitat per l’Alcalde de compliment d’objectius.

Pel Masnou, seguim!

Nota al Marge: Avui hem conegut la noticia que l’empresa DOGI, vinculada al Masnou des de la seva creació, marxa a Madrid. Desconeixem l’abast de la decisió que tot sembla indicar no afectarà als treballadors que actualment te en plantilla. Cas diferent serà amb els tributs i l’IVA, tot i que estem a l’espera de rebre informes sobre l’abast real d’aquesta decisió. Us informarem

 


Artículo en Le Monde sobre Cataluña, en el que entrevistan a varios políticos, a mi incluido.

30/septiembre/2017

El prestigioso diario francés Le Monde, en la sección Géopolitique ha publicado un artículo sobre Cataluña titulado “Cataluña: la nueva ola independentista” (“Catalogne La nouvelle vague indépendantiste”) en el que realiza entrevistas a diversos políticos y personas con especial énfasis en la población del Masnou.

De la entrevista que me realizo la periodista que firma el artículo, Cécile Chambraud, se destacan en dicho artículo las siguientes frases mías:

 • Si no fuera por la crisis económica no habríamos llegado hasta aquí. La gente está convencida que, si fuésemos independientes, tendríamos superávit presupuestario.
 • Esta polarización de la sociedad ha hecho difícil hablar de política en familia o en un círculo de amigos. Como familia, hay cosas que ya no se pueden discutir. Durante los últimos cinco años, hemos tenido que renunciar a nuestra tradicional reunión familiar el 1 de enero, porque el tema es muy emotivo.
 • La mitad de Cataluña quedará frustrada, pase lo que pase.
 • El PP es una fábrica de independentistas.

En el mismo artículo entrevistas también a Ángel Ros, alcalde de Lleida, a Jaume Oliveras, alcalde y Jordi Matas regidor de PDeCAT (antigua CiU) ambos del Masnou, así como un par o tres de personas más.

Podéis leer la entrevista completa en francés en el siguiente documento.

El prestigioso diario ha seguido muy de cerca todo lo que acontece en nuestra casa y le ha dedicado varios artículos. Os pongo el vínculo de los que pueden leerse en su totalidad:


A %d blogueros les gusta esto: