Article d’octubre a “El Masnou Viu”: El govern d’ERC a la deriva

08/octubre/2018
ERC-CDC-UDC govern Costa Concordia

El govern d’ERC a la deriva

Des de la marxa del PDeCAT del govern del Masnou, ERC va iniciar un lent però inexorable defalliment que ha arribat al punt que ara ens trobem: aturada total.

Sense idees ni reacció davant les múltiples queixes i demandes veïnals, els serveis bàsics com la neteja empitjoren dia a dia i, cosa sorprenent per al Segle XXI, no arriben a tot el municipi.

I no és una situació sobrevinguda, no. Nosaltres ja els vam advertir el 2012 que la proposta que presentaven ERC i CiU era insuficient pel Masnou i ho vam argumentar, vam exigir canvis en el disseny dels serveis per evitar que deixessin fora barris sencers com el de La Colomina, o que establien serveis deficients en barris com Ocata, Bell Resguard o Maricel. I ho vam reiterar el 2014. No ens van fer cas.

Ara, ERC-Acord pel Masnou, en un procés de descomposició interna dels quatre o cinc partits que la formen -ja he perdut el compte-, demostra una manca d’idees i de voluntat per cercar solucions.

I hi ha elements objectius i tangibles que ho evidencien…

Un és la deixadesa de la neteja en tot el municipi però especialment en barris com Bell Resguard, Maricel, Santa Madrona i Ocata, com ja hem comentat abans, que han provocar reaccions airades de moltes veïnes i veïns davant l’apatia d’ERC.

Un altre és el servei de jardineria que, per les seves febleses i mala gestió, no podrà concursar-se com correspondria tal i com ja vam reclamar fa un any, fet que ha impedit renovar la concessionària per la via ordinària. Per sort han fet cas al que els socialistes vam dir al ple i han aprovat per urgència un concurs de tràmit que, tot i en precari, desllorigarà la situació.

Altres són les actuacions al Bell Resguard, com el “Casal dels tres Barris” del que no s’ha fet res o el un nou accés al camp de futbol, que deien seria un accés diàfan i directe a les instal·lacions i que el que es veu ara serà un accés estret i irregular que, a més, no accedirà directament al Camp de Futbol. Res del que va prometre ERC a la campanya electoral.

Tots aquests ensurts tenen un responsable directe en la figura de l’Alcalde, el Sr. Jaume Oliveras, qui desaprofita a treballadors municipals, com el cas del Gerent, al que encarrega Ordenances que després no compleix o Cartes de Serveis, més destinades a justificar determinats departaments que a millorar realment el Masnou, en comptes de demanar-li avaluar les necessitats reals del municipi, preveure amb suficient antelació situacions que es coneix d’antuvi que han de passar i garantir que els serveis municipals funcionin amb l’eficàcia i eficiència que haurien de fer-ho pels nivells d’impostos que l’Ajuntament cobra a la ciutadania.

Volem recordar-vos que ERC ha dedicat esforços i diners municipals a coses tant fútils com una consulta per saber que fer amb el Casino, entitat privada amb la que no hi ha ni conveni ni acord per a fer res, i en canvi s’ha negat a consultar a la ciutadania si estaria d’acord amb recuperar el Port Esportiu ara que resten pocs anys per que s’acabi la concessió. Segurament, que l’Alcalde en formi part del Consell d’Administració del mateix no hi te res a veure.

ERC ha perdut la iniciativa i actua a reacció i tard, com va passar amb els plataners centenaris d’Amadeu I que anaven a ser tallats amb la seva connivència i que nomes la mobilització veïnal i l’actuació decidida de PSC ho va impedir.

Desconcertats, sense idees i sense projecte, els propers mesos s’endevinen difícils per aquest govern a la deriva.

Anuncios

Nou nyap d’ERC al Masnou: Accessos a CD Masnou i Casal dels Tres Barris

03/octubre/2018

A les eleccions del 2015, ERC del Masnou va anar al Bell Resguard i al CD Masnou a mostrar-los les seves propostes estrelles pel barri: Un nou Casal i un nou accés al camp de futbol.

A més, van acompanyar les seves propostes d’unes magnífiques infografies on explicaven, no nomes com serien sinó on s’ubicarien, infografies que us mostrem seguidament.

Accés promès per ERC al CD Masnou

Casal de Barri promès per ERC al Bell Resguard

Transcorreguts gairebé els quatre anys de mandat, no nomes no hi ha res acabat sinó que el poc que hi ha s’assembla com un ou a una castanya: en res.

Passades les eleccions i amb els vots a la butxaca, el Casal va quedar descartat en la ubicació original per que van veure -Oh! sorpresa!- que la zona escollida era zona verda veïnal i l’Ajuntament no en podia fer us i, a més, el magnífic espai previst era de la mida d’un contenidor de mercaderies, molt maco a la foto però gens útil a la realitat, tal i com haviem explicat. Els veïns van reclamar recuperar la finca dels masovers del carrer Rosa Sensat on hi havia l’antiga seu del CD Masnou i ERC es va comprometre a fer-ho.

També hi havia el compromís de realitzar un nou accés al camp de futbol, un accés diàfan i directe a les instal·lacions que donaria una millor imatge y garantiria uns accessos fàcils sense haver de travessar la riera.

De fet, nosaltres ja vam denunciar tot l’embolic del Casal dels Tres Barris i la nostra proposta que podeu llegir ací, que en definitiva garantia el Casal dels Tres Barris i l’accés diàfan directe al CD Masnou, tal i com us mostra la imatge.

Proposta socialista del “Casal dels Tres Barris” i accés directe i diàfan al CD Masnou

Podeu llegir el projecte complert ací: Proposta Socialista del Casal dels Tres Barris i accessos CD Masnou amb costos inclossos.

Però la realitat és molt tossuda. No nomes no hi ha l’accés acabat hores d’ara sinó que el el tram final de l’accés dista molt d’allò que van prometre: estret y sense accedir directament al camp.

Aquesta és la proposta real d’ERC: inacabat, estret i sense accés directe al camp

Efectivament, la part final, inacabada, dona a la sorra dels voltants del camp de futbol, rodejant el mur i impedint un accés diàfan i directe. Un engany més.

I és un tema preocupant.

La manca de claredat en els projectes que prometen des d’ERC suposen una bomba de rellotgeria i molt ens temem que en el cas de les noves instal·lacions que han promès als clubs de futbol del Masnou a l’espai que ocupa ara l’Atlètic torni a ser una presa de pèl.

Nosaltres exigim claredat en els projectes, que hi hagi debat de propostes, que s’escolti a les parts implicades, siguin associacions de veïnes i veïns o esportives, que es quantifiqui econòmicament l’obra a realitzar, que s’estableixin terminis raonables i que es sigui coherent en les explicacions a donar. Sembla que això és demanar massa coses per a ERC.

Aprofitant el viatge, els socialistes creiem que cal tenir cura de les associacions esportives, de totes, però com estem parlant de futbol, creiem imprescindible:

 • Definir una concessió en condicions pels clubs, on es garanteixin els drets dels mateixos i, de mutu acord, es delimitin les obligacions d’uns i altres.
 • Recordar que els espais son municipals i, com a tals, correspon a l’Ajuntament la gestió del manteniment, neteja i vigilància dels mateixos. No podem seguir traslladant aquesta responsabilitat als clubs sense garantir-los finançament.

Tot i així, i fent -ho alhora extensiu a la resta d’entitats esportives del municipi:

 • Parlant de finançament, un acord de finançament real i garant per a la supervivència de les entitats, especialment les que treballen amb menors.
 • Nomenar un responsable polític eficient que estigui sempre al costat dels clubs, que els escolti, que defensi el que representen.

Aquest és el nostre compromís

Ah! I fer l’accés directe a l’interior del recinte del CD Masnou i Casal dels Tres Barris, d’acord amb la nostra proposta, que mantenim.


Nou fiasco d’ERC: no licita el servei de jardineria i deixa el #Masnou sense la concessionària

21/septiembre/2018

El Ple d’ahir es va viure una situació esperpèntica quan el govern d’ERC, va exigir a l’oposició que aprovessin una nova pròrroga del concurs de jardineria -la tercera- per que no havia tingut temps de fer els plecs. No el concurs, no, els plecs….

Com quan Rajoy exigia al PSOE que li aprovés els pressupostos, el govern d’ERC va traslladar l’oposició la responsabilitat del fiasco, i, evidentment, l’únic partit que va picar va ser el propi PP, víctima de les seves febleses.

Com diu l’informe conjunt de Secretaria i Intervenció, “la manca d’un nou adjudicatari del servei es deu únicament a la inactivitat de l’Ajuntament del Masnou en no promoure la nova licitació”.

Recordem que l’adjudicació d’aquest contracte pel Ple va ser el 2012 per un període de 4 anys i dues pròrrogues d’un any cadascuna en un total de sis anys.

El 2016 els socialistes vam votar a favor de la primera pròrroga del contracte. Ho vam fer assumint que es tractava d’un contracte de continuïtat, però també vam exigir el compliment dels compromisos adquirits -no s’havien fet la majoria- i que es sancionés a l’empresa per no haver-ho fet en temps i forma. El govern d’ERC no ens va fer cas.

Un any més tard, el 2017, vam també donar suport a la segona pròrroga que va ser presentada d’urgència per que “no havien tingut temps de revisar la documentació”.

Aquesta vegada hem votat en contra de la proposta per que d’acord amb el que diu el contracte, aquest es pot prorrogar anualment fins a un màxim de dues prorrogues i la segona finalitza el 30 de setembre de 2018, per tant no hi ha possibilitat de prorrogar de nou el servei.

Tampoc creiem que sigui ajustat a llei fer-ho sense sotmetre a concurrència la seva realització, concurrència que es vol impedir. Cal recordar que, com diu la llei, “El contracte de gestió de serveis públics no pot tenir caràcter perpetu o indefinit, i se n’ha de fixar necessàriament en el plec de clàusules administratives particulars la durada i la de les pròrrogues de què pugui ser objecte” i que “Els contractes de serveis no poden tenir un termini de vigència superior a quatre anys amb les condicions i els límits que estableixen les normes pressupostàries respectives de les administracions públiques, si bé es pot preveure en el mateix contracte la pròrroga per mutu acord de les parts abans que aquell finalitzi, sempre que la durada total del contracte, incloses les pròrrogues, no excedeixi els sis anys, i que les pròrrogues no superin, aïlladament o conjuntament, el termini fixat originàriament.”.

La llei preveu que un contracte de gestió de serveis públics es pugui prorrogar i en un 10% de la seva durada inicial nomes en els casos de “trencament de l’economia del contracte”, però queda clar que en la petició del govern al Plenari, la causa de la pròrroga es basa en la “no elaboració dels plecs”.

El govern addueix que es tracta d’un servei d’obligada prestació, però ahir no erem debatent si es prestarà o no el servei sinó si ho prestarà l’Ajuntament a través d’una empresa intermediària com fins ara o si ho prestarà ell directament: no queda evidenciat que el fet de no disposar d’empresa concessionària el servei no es pugui gestionar pel propi ajuntament, element que no ha estat ni justificat ni s’ha aportat cap proba o document que ho acrediti.

I això ho diem per que l’article 283, que parla de la reversió, preveu que “quan finalitzi el termini contractual el servei reverteix a l’Administració, i el contractista ha de lliurar les obres i instal·lacions a què estigui obligat d’acord amb el contracte i amb l’estat de conservació i funcionament adequats”, motiu pel que no hauríem de tenir cap problema de gestionar el servei, doncs podem disposar de maquinària i personal si el reclamem.

Tindrem el personal i els diners per abonar salaris i adquirir i llogar les maquinàries, eines i productes per executar les tasques que li siguin encomanades mentre, si el govern ho creu adient, elabora el plec i prepara el concurs per externalitzar el servei, cosa que segurament ja no ho veurem aquest any.


En Iago Pericot ens ha deixat! Que la terra l’aculli i que el record ens acompanyi…

09/agosto/2018

En Iago Pericot i Canaleta, fill predilecte del Masnou, ens ha deixat als 88 anys d’edat. Lamento molt la seva pèrdua igual que agraeixo de tot cor tot el que va fer per la cultura, amb la seva ment oberta, transgressora i avançada al seu temps. Podeu llegir més a la web de l’Ajuntament ací.

Va ser un gran amic de la meva família i vam compartir grans moments. Encara conservo el quadre que va dedicar els meus pares.

Us deixo la meva intervenció al plenari quan va ser nomenat fill predilecte i les paraules que li vaig dedicar. Que la terra l’aculli i que el record ens acompanyi…


Comença el transplantament dels plataners centenaris sense donar tota la informació: volen tallar un plataner.

09/agosto/2018

Les obres de la carretera d’Alella aturades per la pressió veïnal per evitar la tala dels plataners centenaris inicien la fase del transplantament sense haver facilitat el govern d’ERC tota la documentació que es van comprometre.

A la Junta de Portaveus extraordinària el nostre grup va sol·licitar els següents documents:

 1. Còpia de l’acta del resultat de comprovació i replanteig
 2. Còpia del document presentat en audiència pública a finals del 2016 i de les aportacions fetes a la mateixa i que van ser incorporades.
 3. Còpia del calendari de les accions previstes pel transplantament de les espècies
 4. Còpia de l’informe de l’empresa que farà el transplantament sobre l’estat dels arbres.

No ens ha estat lliurat cap d’aquests documents i és per això que vam demanar que no s’iniciés el transplantament, ja que es preveu talar un dels plataners afectats per “problemes fitosanitaris” que no han estat documentats ni ha estat possible corroborar.

Ahir mateix vam exigir al regidor d’Urbanisme l’aturada del procediment fins que ens fos lliurada la documentació… Res de res…

La transparència i la lleialtat institucional ja fa molt tems que van marxar del govern del Masnou.

De nou, molt malament.


Sobre la tala dels arbres al #Masnou: No tinguem pressa per fer l’obra, salvar tots els plataners centenaris s’ho val.

03/agosto/2018

Si ahir informàvem sobre l’aturada de les obres per la voluntat primigènia de tallar vuit dels plataners centenaris afectat per les mateixes i les queixes que molts de vosaltres havíeu fet, obligant el govern d’ERC a recular i demanar el transplantament, avui podem oferir-vos més informació.

Com sabeu, dijous a les 13 hores vam tenir una reunió extraordinària de portaveus sol·licitada pels grups de l’oposició on vam poder escoltar les raons del govern i plantejar els nombrosos dubtes sobre el particular.

Els socialistes vam plantejar moltes qüestions i vam sol·licitar molta informació documental sobre el tema, la majoria de la quals -tot s’ha de dir- ha arribat avui de la ma del regidor d’Urbanisme.

De la informació facilitada, i que podeu llegir ací, podem extreure les següents conclusions:

 1. El govern del Masnou coneixia que es tallarien el plataners centenaris des de la primera reunió a l’any 2016” i manifesten que “es van interessar pel nombre d’arbres afectats”.
 2. El govern d’ERC diu que “és a la maqueta complerta del projecte rebut l’abril del 2017 que consta la intenció de talar vuit arbres. És llavors que es demana als tècnics de la DIBA de buscar alternatives a la tala i ens emplacem a l’inici de les obres per estudiar-les sobre el terreny”, però no hi va haver cap regidor ni tècnic de l’Ajuntament ni en el Replanteig ni en l’inici de les obres per defensar el transplantament, com queda palès a les actes esmentades. Una desídia imperdonable o, simplement, que aquest interès que manifesten que van tenir el 2016 no hi va existir realment.
 3. Que en el document que van publicar a la web sobre la reunió pública a la Casa del Marquès amb veïnes i veïns del barri per la presentació del projecte de la rotonda al carrer de Rosa Sensat del desembre del 2016, no hi ha cap referència a la tala dels plataners centenaris a la informació i en canvi si es diu a la notícia que “La rotonda que es construirà tindrà uns 28 metres de diàmetre, per a la qual s’hauran de suprimir algunes places a l’aparcament d’Amadeu I i s’haurà de modificar el sentit del carrer de Múrcia per aprofitar l’espai de l’entrada a la rotonda”, motiu pel que entenem que a aquella reunió es podria haver ocultar la informació de la tala als assistents, ja que ni es fa constar a la notícia ni s’esmenta específicament al document que va dur la DIBA i sobre el que es pot enllaçar a la noticia.

Al marge d’aquestes observacions, que cadascú haurà d’avaluar i extreure les conclusions que cregui adient, el que realment ens interessa a nosaltres és la salvaguarda dels vuit exemplars de plataners centenaris, i per aquest motiu i davant la recepció de la documentació per part del govern d’ERC els hem traslladat que “ens dona la sensació que estigueu improvisant sobre la marxa en un conflicte sobre un tema del que éreu coneixedors i ara us voleu escapolir…”; però insistim: benvinguda sigui la rectificació.

Els socialistes creiem oportú mantenir les obres aturades fins a disposar de l’informe definitiu de l’estat dels plataners centenaris de l’empresa que ha de realitzar el transplantament, cost del mateix, qui es farà càrrec de les despeses que comporti així com una descripció exhaustiva del protocol a seguir i calendari.

Respecte a la idoneïtat del transplantament en el mes d’agost com defensa ERC, esperem a llegir el document final que elabori l’empresa i consultar altres especialistes de confiança per a posicionar-nos, especialment respecte a l’exemplar de plataner centenari que caldrà tallar per que manifesta que el seu transplantament és inviable.

El nostre grup creu que hem de ser molt prudents i que abans de continuar l’obra cal deixar explicitats per escrit aquests extrems i no tenir pressa, que si hem estat fins ara sense rotonda, podem esperar unes setmanes mes i no passarà res: salvar tots els plataners centenaris s’ho val.


Aturades les obres de la Carretera d’Alella. De moment no es tallaran els plataners centenaris!

02/agosto/2018

Tot i que la voluntat era tallar els arbres amb el consentiment tàcit de l’ajuntament, la mobilització de les moltíssimes persones que, preocupades per les noticies, van moure’s tant per les xarxes socials com preguntant al propi ajuntament, han aconseguit que, de moment i pel que sembla, no s’hagi de tallar els arbres i que es consideri el transplantament.

Les obres previstes afectaven a 8 plataners centenaris que es pretenien tallar per fer la rotonda…

Aquests extrems els ha confirmat el govern a la reunió extraordinària de Portaveus d’avui que va ser exigida per la majoria de l’oposició.

Els socialistes trobem que, sense ser la solució més bona, que seria mantenir-los, és menys dolenta que la “solució final” que era la prevista.

Hem exigit al govern garanties i que el transplantament es fes per una empresa professional amb contrastada experiència en aquest tipus d’accions i la que hem proposat es coincident amb l’escollida pel govern, cosa que ens satisfà.

Hem manifestat, però, que el nostre grup no donarà suport a l’actuació fins que no li hagin estat lliurades les respostes a les preguntes plantejades i els documents sol·licitats i els haguem pogut estudiar; motiu pel que hem exigit l’aturada immediata de les obres i que aquestes no continuessin fins garantir la vida dels arbres.

Per que tingueu clar que la voluntat primigènia era tallar els plataners centenaris i que el govern d’ERC era coneixedor us facilito les següents dades:

 • El projecte es denomina “Rotonda en el PK 0-420 de la carretera BP-5002. T. M. El Masnou” i executa la Diputació de Barcelona conjuntament amb l’Ajuntament del Masnou

 • A la pàgina 3 de la documentació tècnica, al punt 5. DESCRIPCIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA, es manifesta que “despres de diverses converses amb l’Ajuntament del Masnou s’opta per no modificar els accessos a les dues zones d’aparcament situada a banda i banda de la nova rotonda“. Dels plataners centenaris, res de res. El govern d’ERC havia acceptat la seva sentència de mort.

 • A la pàgina 147 de la documentació tècnica hi ha registrat, com a document 1 i dins l’estudi de Seguretat i Salut, la Memòria del projecte.

 • A la pàgina 1 de la Memòria, coincident amb la 149 de la documentació tècnica, trobem el punt 3. Descripció de l’obra i situació, on es defineixen les tres fases en que es divideix el projecte. Tant a la FASE-1 com a la FASE-2 es preveu l’actuació denominada “desmuntatge i demolició de tots els elements incompatibles amb la nova configuració”.

 • A la pàgina 161 de la documentació tècnica i que es correspon a la 13 de la Memòria es descriu en que consisteixen les actuacions de “desmuntatge i demolició de tots els elements incompatibles amb la nova configuració” de les fases 1 i 2 del projecte.

 • Dins del concepte ENDERROCS, hi observem les activitats “ENDERROCS D’ESTRUCTURES AÈRIES” i “ENDERROCS O ARRENCADA D’ELEMENTS”, el document descriu les mateixes dins l’obra com la “Tala d’arbres”.

 

Gràcies a totes les persones que heu fet possible l’aturada! Ara cal garantir la supervivència dels plataners centenaris!

Seguirem informant-vos!


A %d blogueros les gusta esto: