Manifest PSC 8m-2018: PER L’AVENÇ DELS DRETS REALS DE LES DONES, ENS SUMEM A LA VAGA 8M!

07/marzo/2018

El 8 de Març, Dia internacional de Drets de les Dones, els i les socialistes manifestem un any més el nostre compromís amb les dones, amb la defensa dels seus drets i amb les polítiques d’igualtat com a instrument per avançar cap a una societat lliure de masclisme perquè és incompatible amb la democràcia, la llibertat i la igualtat reals. Celebrem aquesta jornada de reconeixement i reivindicació amb el sabor amarg de viure un moment d’amenaça històrica cap a les polítiques feministes, tant a nivell internacional com a casa nostra, però amb l’esperança de la implicació copartícip de dones i homes per rebel·lar-nos i exigir als governs respostes efectives.

Nosaltres som el partit de l’esquerra feminista. Com sempre diem, “Fets, no paraules només”: reivindiquem amb orgull els assoliments polítics a nivell estatal i català que hem realitzat en matèria d’igualtat de gènere. Des del PSC hem defensat els drets de les dones, hem implementat polítiques per a la igualtat d’oportunitats efectiva a tots els àmbits, especialment, en la discriminació laboral i en eradicar la violència masclista. També hem fomentat les noves masculinitats, i per la seva vital aportació i per justícia, hem prioritzat dotar de drets a les grans invisibilitzades i explotades pel sistema patriarcal i capitalista, les mestresses de casa. Les dones només hem avançat amb governs progressistes, i molt especialment, governs socialistes: sempre hem incorporat el feminisme transversalment a totes les polítiques que hem fet i implementat lleis específiques. I ho seguim fent ara amb propostes des de l’oposició, amb la proposta socialista del Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere, o acabar amb la discriminació a l’ocupació amb la proposta de Llei sobre la Bretxa Salarial i Llei d’Igualtat Laboral, per donar resposta i contribuir a eliminar les diferents situacions de discriminació que tenen les dones en l’accés a l’ocupació, la promoció laboral, la bretxa salarial al costat de la precarietat i la temporalitat, entre altres qüestions que conformen la columna vertebral de la desigualtat laboral de les dones. També impulsem mesures per fomentar la conciliació, coresponsabilitat i nous usos del temps. A més, hem treballat per la Renda Garantida de Ciutadania, manteniment de les pensions no contributives, que qui cuidada persones dependents torni a ser reconeguda com a cuidadora no professional amb cotització per assegurar la merescuda pensió,…

A Catalunya hem patit doblement retallades legals i pressupostàries en polítiques de gènere: des del govern del PP justificant-ho amb l’excusa de la crisi o de “no nos metamos en eso”, i des de la Generalitat prioritzant invertir els diners públics per fomentar la guerra de banderes mentre retallen en subvencions a entitats que treballen amb dones en situació de vulnerabilitat, o bé, sota el parany d’una “reorganització eficient”, retallen serveis sensibles com són els d’atenció a les dones víctimes de gènere, tal i com portem anys denunciant des del PSC. La paràlisi i degradació institucional, política i econòmica catalana perjudica les dones i la societat sencera. Com a PSC seguim denunciant la banalització que grups independentistes  fan de la violència masclista, manipulant sentiments  per guanyar adhesions polítiques. La causa on ens hem de trobar aquest 8M, partits i entitats, és la feminista, lluitar pels drets de les dones, sumar i no restar.

El proper 8 de març, les entitats feministes han promogut una vaga a nivell internacional laboral, de cura, de consum i estudiantilAl nostre país, diversos sindicats han convocat vaga laboral, com UGT i CCOO amb una aturada de 2h. Ja l’any passat PSC va ser el partit pioner en sumar-se a l’aturada internacional del 8M, i vam també instar les institucions entrant formalment la petició a la mesa del Parlament, Congrés i Parlament Europeu.

Com a socialistes, i per tant, feministes, donem tot el nostre suport a la crida feminista internacional i a la vaga convocada per UGT i CCOO. Ho fem des de la responsabilitat i la voluntat de prioritzar a l’agenda social i política la lluita per la igualtat real de drets i oportunitats entre dones i homes, i, especialment, les polítiques contra la violència masclista i la discriminació laboral (d’accés, promoció, bretxa salarial…).Donem suport a la vaga laboral perquè les dones guanyen 6 punts anuals menys que els homes. Perquè la taxa d’activitat femenina és prop de 10 punts menor i la taxa d’atur és 4 punts superior. Perquè la bretxa salarial és del 23%. Perquè el 67% de l’ocupació temporal a temps parcial és realitzat per dones. Perquè el 81,89% dels contractes indefinits a temps parcial són de dones. Perquè quan hi ha càrregues familiars disminueix la taxa d’ocupació de les dones enfront de la dels homes que augmenta. Perquè 1 de cada 3 dones entre 18 i 29 anys han patit assetjament. Perquè les pensions de les dones són menors.

Donem suport a la vaga feminista de cures perquè volem posar en valor el treball domèstic no remunerat, menyspreat pel sistema econòmic, i utilitzat per ocultar retallades de l’Estat de Benestar. També volem visibilitzar la manca de coresponsabilitat real a les tasques de cura i la necessitat vital de polítiques de coeducació i de foment de les noves masculinitats.

Donem suport a la vaga de consum per recordar les empreses que han d’incloure la visió de gènere a totes les seves accions, des de la producció, les condicions laborals, fins al marketing emprat.

donem suport a la vaga estudiantil perquè la lluita feminista s’ha de fer en xarxa intergeneracional, implicant els i les joves.

Per tot això, des del PSC reivindiquem:

-Tornar a prioritzar les polítiques de gènere amb tot el pes legislatiu i recursos econòmics retallats.

-Que els governs estatal i català liderin el Pacte d’Estat contra la violència de gènere garantint recursos, l’acompanyament judicial personalitzat per a dones víctimes i la formació específica als membres de la magistratura especialitzada, i garantir el manteniment dels jutjats de violència sobre la dona VIDO a Catalunya. Promoure un gran pacte català per garantir que la Generalitat desenvolupi les diverses lleis vigents de lluita contra aquesta xacra.

-Aprovar les Lleis sobre Bretxa Salarial i d’Igualtat Laboral per lluitar de forma efectiva contra la discriminació que pateixen les dones i que tant afecta a la igualtat real d’oportunitats real.

-Treballar per assolir una Llei d’Usos del Temps eficient, que fomenti les noves masculinitats, la conciliació i la coresponsabilitat real, vinculat tot amb la coeducació.

-A nivell local, continuar incorporant la perspectiva de gènere en totes les actuacions reivindicant els drets de les dones i el foment de les noves masculinitats . Ampliar i enfortir la Xarxa de Municipis lliures del tràfic de dones, nenes i nens destinats a la prostitució.

-Defensar els drets reproductius i de planificació familiar de les dones, també de les menors.

Donem suport a la vaga feminista del 8 de març, tant reivindicativa com laboral de 2 hores i instem als i les nostres càrrecs i militants a sumar-s’hi, fer activisme polític a la xarxa denunciant les múltiples situacions de discriminació que pateixen les dones a la nostra societat, participar a les mobilitzacions, etc…

 

En els drets de les dones, ni un pas enrere! Com sempre exigim des del feminisme socialista: FETS, no paraules!

Anuncios

1.200.000 monedas de plata del 155 para ERC del Masnou

08/febrero/2018


La aplicación del artículo 155 de la Constitución Española no ha estado exenta de polémica antes y después de su aplicación, y si bien se trata de una medida excepcionalísima de aplicaciones muy concretas y, por el acuerdo de los partidos que apoyaron su aplicación, en plazos tasados, sus efectos no dejan de sorprender.

Sin entrar en otros debates, hay que reconocer que su aplicación ha tenido un efecto balsámico en la Generalitat y además, de forma colateral, ha aliviado las frágiles economías municipales.

En el Masnou, la deuda de la Generalitat en fechas previas a la aplicación del 155 era de casi un millón de euros. Pues bien, a partir de la aplicación, la Generalitat ha saldado de forma inmediata y automática las deudas pasada y, además, ha ingresado las previsiones de convenios futuros hasta un total de 1.200.000 Euros, cifra que ni el gobierno de ERC publicitará ni informará a la ciudadanía, pero que evidentemente tampoco rechazará.

Son sus 1.200.000 monedas de plata del 155


Certificació del silenci administratiu

29/enero/2018

La setmana passada us vaig explicar que en el transcurs del plenari municipal, per a la resolució del punt 13 de l’ordre del dia sobre la inadmissió de l’al·legació presentada per mi en nom del nostre grup, el Plenari Municipal va votar majoritàriament per no acceptar la inadmissió proposada pel govern, pel que lògicament corresponia la resolució de les mateixes, però tant el Sr. Alcalde com el Secretari de la Corporació van dir -de forma sorprenent- que les mateixes es desestimaven per silenci administratiu en aquell mateix acte.

Això suposava, de facto, de forma sorprenent i totalment alegal, que sense necessitat de transcórrer el termini de trenta dies per resoldre ni presentar-les al plenari per a la seva resolució, eren desestimades.

Tot i els meus advertiments es va seguir amb la tramitació del punt següent ja que segons el Sr. Secretari, s’ajustava al que disposa el RDL 2/2004 d’Hisendes Locals sobre el procediment, a l’article 169.1.

El nostre grup, però, creu que l’acte de rebutjar les al·legacions sense esperar el termini ni respondre-les és nul de ple dret i, per tant, els actes derivats del mateix, també.

En tot cas, aquest matí i d’acord amb l’article 24 de la Llei de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques hem sol·licitat que dins el termini legal, el Secretari emeti la certificació del silenci administratiu per exercir les accions que consideri oportunes i que podeu llegir ací.

A veure quina sorpresa ens donen…


Carta abierta

11/enero/2018

Hola, me presento.

Mi nombre es Ernest Suñé. Soy nacido en Barcelona, tengo 53 años. En Cataluña nací y he trabajado siempre en Cataluña y por vacaciones nos apasiona viajar, especialmente por otros lugares de España.

Mi esposa Pilar es, como yo, nacida en Cataluña; mis tres hijos, nacidos en Barcelona. En todas las conversaciones, el bilingüismo es completamente natural pues según quien sea nuestro interlocutor hablamos catalán o castellano. Ningún problema.

De joven me aterrorizaba la idea de no poder disfrutar como la mayoría de los países europeos de la democracia, para mí el poder defender mis derechos en el trabajo o poder expresar mis ideas políticas era y es esencial en mi vida.

Siempre milité sindicalmente, a pesar de mis responsabilidades laborales. Hasta el día de hoy, milito activamente en un partido político. Hasta el año 2003 siempre de voluntario y a partir de ese año dedicado plenamente a la política.

Por nuestra edad, mi esposa y yo no pudimos vivir el mayo del 68 ni fuimos conscientes en su día de la transcendencia de lo ocurrido en el año 1976 en Barcelona. El día uno y el día ocho de febrero se produjeron las mayores manifestaciones en 40 años de dictadura. En ellas, la población de Barcelona, catalanes, de origen y de adopción, hablando catalán o castellano, todos unidos, gritaron y pidieron “Llibertad, Amnistía i Estatut d’autonomia“.

El Estatut d’Autonomia, para nosotros, suponía el Estado federal en el que siempre hemos creído y seguimos creyendo.

La decepción vino con la gestión de los gobiernos convergentes y del famoso “peix al cove”, del “pal de paller”, del “sóm sis milions” y de la “la feina ben feta no te fronteres”. Con el tiempo nos iríamos dando cuenta de que toda la gestión en Cataluña había sido un fraude para vaciar las arcas en su beneficio y mantenerse unos pocos en el poder, exactamente igual que el movimiento independentista, que han llevado a Cataluña a perder la Autonomía con una gestora que no puede pagar sus deudas por falta de liquidez.

Nosotros, mi familia, no somos nacionalistas; nos sentimos, simplemente, catalanes y españoles, que queremos vivir en paz y disfrutar, como la mayoría, de nuestro Estado que nos protege y defiende. Tenemos el claro convencimiento de que todos los catalanes seremos capaces sumar y mejorar ésta nuestra España, y transformarla en un nuevo país que no tenga los defectos de los estados decimonónicos que hoy arrastramos y del que Cataluña es puro reflejo.

Somos conscientes que la corrupción se ha producido en mayor o menor medida en todo el estado y especialmente en Cataluña, pero si tenemos una pierna infectada y la cortamos, esa pierna morirá y el resto del cuerpo andará cojo, por lo que siempre será más fácil curar la pierna y andar todos juntos, ir todos a una.

Hace tiempo que decidí que la solución para arreglar España pasaba primero por arreglar Cataluña. Pese a tener mucho potencial es la comunidad que actualmente peor funciona, el proceso independentista, egoísta e insolidario, ha perdido la escala humana: sus responsables hacen política pensando única y exclusivamente en la mitad los ciudadanos.

La democracia debe ser más participativa y real, pero también con pleno respeto al Estado de Derecho. Por suerte la Constitución, que garantiza nuestra Libertad, supone un corsé para los independentistas que aun siendo muchos, ni son todos los catalanes ni nos representan a todos. Esas personas creen que rompiendo el Estado de Derecho y las normas que entre todos nos hemos dado pueden hacer y deshacer, como siempre, con una única finalidad, su interés egoísta.

Hay que recordar que tuvimos la oportunidad de cambiar el signo de la historia en marzo del 2016 cuando Pedro Sánchez se presentó a la investidura, pero no fue posible.

En aquel momento los españoles prorrogamos más la agonía política en España y, por ende, en Cataluña, y aplazamos la posibilidad de amnistiar a los muertos que siguen en las cunetas, a anular las viejas sentencias judiciales, a juzgar a los responsables y a preocuparse por los que murieron defendiendo la libertad. Y a afrontar de una vez por todas en cambio Federal que España y los españoles merecemos con la mejora de la justicia, la educación, la sanidad, las pensiones…

Todas estas conclusiones me llevaron a un estado de mayor implicación política. Me embarqué en el apoyo explícito a Pedro Sánchez y Miquel Iceta, personas que están llamadas a ser una parte importante de la solución que España y los españoles y todas sus Comunidades Autónomas necesitamos. Pero sólo una parte, necesitamos más personas, pues la mejora de España nos implica a todos.

A todo el que puedo le explico y le abro los ojos: por imposible, la independencia es una quimera, y que la única vía real es el Federalismo a través de una reforma Constitucional.

Usando el sentido común se llega a la conclusión que la mejor solución para nuestra España es el Federalismo.  Si conseguimos que España sea Federal, podremos plantear un nuevo sistema de financiación tan solidario como responsable que beneficie a todas las comunidades y con gobiernos de izquierdas podremos revertir los recortes que los últimos gobiernos han aplicado en España y Cataluña y revertir las pésimas políticas aplicadas por los partidos nacionalistas. Solamente desde la izquierda podremos:

 • Luchar contra la corrupción
 • Mejorar la calidad de nuestras escuelas y de nuestros hospitales.
 • Garantizar el uso de los idiomas oficiales.
 • Homogenizar el nivel de renta de los ciudadanos.
 • Incentivar nuestra industria, actualmente en recesión por el proceso independentista.
 • Ayudar a nuestros emprendedores a que generan riqueza y por lo tanto trabajo.
 • Conceder becas a nuestros estudiantes.
 • Destinar nuestros impuestos a hacer infraestructuras que nos ayuden a exportar a Europa.
 • Potenciar la investigación para ganar el futuro.
 • Mejorar las prestaciones sociales.
 • Garantizar para todo el mundo unas condiciones de vida dignas.

En resumen, podríamos garantizar el estado de bienestar que está en crisis por las políticas de recortes que la derecha ha impuesto en toda España y especialmente en Cataluña.

Lo que mayor satisfacción me ha dado en de toda mi vida es saber que mis hijos ven que en la lucha contra la injusticia sus padres están ahí, y que nuestros nietos –cuando lleguen- también tendrán la certeza qué para seguir defendiendo su futuro como españoles y ciudadanos de Cataluña, en un momento histórico como éste, estuvimos al pie del cañón.

 

Ernest Suñé


53

09/enero/2018


Feliz Año Nuevo

31/diciembre/2017


Os pido perdón porque yo os perdono…

24/diciembre/2017


A %d blogueros les gusta esto: